Publicacions

Publications

Monografies CatJL

Col·lecció «Sèrie Lingüística»

Catalan Journal of Linguistics

L’objectiu principal de la revista Catalan Journal of Linguistics (CatJL) és la publicació d’articles de recerca que tinguin a veure amb l’estructura de les llengües des de la perspectiva més ampla d’una teoria general del llenguatge humà.
La revista CatJL, que és la continuació de Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), es publica anualment gràcies a la cooperació entre el Centre de Lingüística Teòrica i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
Aquesta revista publica volums monogràfics que presenten articles de recerca sobre l’estudi formal de les llengües.

 

Journal Citation Reports:

CLARIVATE Catalan journal of linguistics

Catalan Journal of Linguistics

The main purpose of the Catalan Journal of Linguistics (CatJL) is to publish research papers concerned with the structure of particular languages from the wider perspective of a general theory of the human language.
Grown out of its predecessor, the Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), this yearly publication is made possible thanks to the cooperation of the Centre de Lingüística Teòrica of the UAB with the Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
This journal publishes monographic volumes (under commision) that feature research papers devoted to the formal study of languages.

 

SCImago Journal & Country Rank

Volume 21: Catalan Morphosyntax at the Interfaces – Synchronic and Diachronic Perspectives

Autors:

Peter Herbeck, Paolo Izzo & Anna Kocher

Títol:

Catalan Morphosyntax at the Interfaces - Synchronic and Diachronic Perspectives

Editorial: Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB
Col·lecció: Catalan Journal of Linguistics #2022
Data de publicació: 2022

Text complet

The aim of the special issue Catalan Morphosyntax at the Interfaces is to gather recent investigations and offer new insights into Catalan core grammar and its inter-faces. This volume presents an extensive picture of the current research focused on Catalan grammar both from a synchronic and a diachronic perspective. The studies attain new theoretical findings relying on a strong empirical background. The contributions deal with interface phenomena in the verbal and (pro-) nominal domain. The main topics addressed are the following:
— the morphosyntax of clitics in Catalan and its varieties
— the nature and structure of different (pro-)nominal forms
— morphosyntax and the verbal domain (tense, aspect, word formation)
— Catalan morphosyntax and the interface to semantics, pragmatics, and phonol-ogy


Títols de la col·lecció / Also in this series:

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat