Publicacions

Publications

Monografies CatJL

Col·lecció «Sèrie Lingüística»

Catalan Journal of Linguistics

L’objectiu principal de la revista Catalan Journal of Linguistics (CatJL) és la publicació d’articles de recerca que tinguin a veure amb l’estructura de les llengües des de la perspectiva més ampla d’una teoria general del llenguatge humà.
La revista CatJL, que és la continuació de Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), es publica anualment gràcies a la cooperació entre el Centre de Lingüística Teòrica i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
Aquesta revista publica volums monogràfics que presenten articles de recerca sobre l’estudi formal de les llengües.

 

Journal Citation Reports:

CLARIVATE Catalan journal of linguistics

Catalan Journal of Linguistics

The main purpose of the Catalan Journal of Linguistics (CatJL) is to publish research papers concerned with the structure of particular languages from the wider perspective of a general theory of the human language.
Grown out of its predecessor, the Catalan Working Papers in Linguistics (CatWPL), this yearly publication is made possible thanks to the cooperation of the Centre de Lingüística Teòrica of the UAB with the Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
This journal publishes monographic volumes (under commision) that feature research papers devoted to the formal study of languages.

 

SCImago Journal & Country Rank

Volume 20: Recursivity in Phonology

CatJL 2021

Autors:

Francesc Torres-Tamarit & Teresa Cabré (eds.)

Títol:

Recursivity in Phonology

Editorial: Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB
Col·lecció: Catalan Journal of Linguistics #2021
Data de publicació: 2021
Pàgines: 114

Més informació

In November of 2019, a two-day workshop on "Recursivity in Phonology: below and above the word" was organized at the Universitat Autònoma de Barcelona. The workshop featured Emily Elfner (York University, Canada), Junko Ito and Armin Mester (University of California, Santa Cruz) as keynote speakers. The following questions were addressed: does recursivity in phonology exist at all? If recursivity in phonology exists, what exactly can trigger a recursive structure in the syntax-prosody interface? Is recursivity restricted to higher-ordered phonological constituents like the phonological phrase and the intonational phrase? Does ternarity exist in phonology or should it be derived from recursive structures?
This 20th volume of the Catalan Journal of Linguistics presents a selection of the papers that were discussed during the workshop.


Títols de la col·lecció / Also in this series:

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat