Recerca

Research

Tesis

Treballs de màster

Reports de recerca

Treballs de màster
Els treballs de màster que no estan disponibles electrònicament podeu demanar-les directament als seus autors.
Master’s Thesis
The Master’s Thesis which are not avalaible on line can be requested directly from the authors.

2023

Ester Fonts
Sobre la impossibilitat de les passives impersonals en català
Direcció: Jaume Mateu (UAB)
Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Juliol 2023

Elena Gómez Ramos
La elipsis en los compuestos nominales de verbo+nombre
Direcció: Cristina Buenafuentes
Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i ELE
Curs 22-23

Verónica Grajeda
Spanglish: Un panorama lingüístico del español en los Estados Unidos
Direcció: Lourdes Aguilar
Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i ELE
Curs 22-23

Kevin Lorenzo González
La lenición consonántica desde el punto de vista de la fonética evolutiva: del latín al español actual
Direcció: Cristina Buenafuentes
Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i ELE
Curs 22-23

Núria Mañosa
Estudi de les formes relatives ‘què’ i ‘que’
Direcció: Xavier Villalba
Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Juliol 2023

Sara Marouan
Pérdida léxica y semántica de algunos arabismos: el caso de los oficios
Direcció: Cristina Buenafuentes
Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i ELE
Curs 22-23.

Mònica Martínez Villodres
The acquisition of raising verbs: the case of Catalan semblar
Direcció: Anna Gavarró
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UAB)
Setembre 2023

Duna Ninyerola
Acquisition of complex syllabic onsets in Catalan children
Direcció: Eulàlia Bonet i Anna Gavarró
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UAB)
Setembre 2023

Yining Wang
Two types of exclamatives in Mandarin
Direcció: Jon Ander Mendia
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UAB)
Curs 22-23

2022

Maria Bañeras Carrió
Aproximación al deísmo en español: propuesta de clasificación y análisis
Direcció: M.Lluïsa Hernanz
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Setembre 2022

Ekaterina Bolshakova
The Acquisition of the English pro-drop Properties by Speakers of pro-drop and Partial pro-drop Languages
Codirecció: Dària Serés (UAB)
Màster oficial en Estudis Anglesos Avançats
Juliol 2022

Laia Escolà Sallán
The imperative future in North-Western Catalan
Direcció: M.Teresa Espinal (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
13 setembre 2022

Maria Vendrell Morist
The Dominant Participle Construction as a Syntax-Semantics Interface Phenomenon: The Case Study of Latin
Direcció: Jaume Mateu (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
15 setembre 2022

2021

Alemany, Mariona
L’al·lomorfia dels imperatius amb enclisi en català central 
Direcció: Teresa Cabré (UAB)
Juliol de 2021

Fernández Guillén, María
Los derivados en -azo en español: reflejo de la lexicografía académica
Direcció: Cristina Buenafuentes (UAB)
2021

Gornati, Laura
The perception of accent and intonation in Italian teenagers with Developmental Dyslexia
Direcció: Anna Gavarró (UAB) i Elena Pagliarini (U. of Padova)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Setembre de 2021

Li, Qianwen
Las construcciones locativas de adverbio en el español peninsular y el de América Latina
Direcció: María Ohannesian
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Setembre de 2021

Li, Xinlu
Estudio diacrónico de las interjecciones deverbales “venga” y “vaya” en el español europeo
Direcció: Carlos Sánchez Lancis (UAB)
Máster oficial en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera
Juliol de 2021

Lu, Yingqi
La enseñanza del diminutivo en E/LE para los sinohablantes de nivel A2 a B1
Direcció: Mallorie Labrousse (UAB)
Máster oficial en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera
Setembre de 2021

Recasens Camps, Irene
The impact of Emergency Remote Teaching during COVID-19 pandemic in an ELT context: Student’s perceptions
Direcció: Susagna Tubau (UAB)
Màster oficial en Estudis Anglesos Avançats
Juliol de 2021

Rodríguez, Francesco
Text-tune accommodation strategies in the intonation of European Portuguese: an OT analysis
Direcció: Teresa Cabré (UAB) i Paolo Roseano (UB)
Màster en Ciencia Cognitiva i Llenguatge
Juny de 2021

Zhang, Yewen
Las onomatopeyas en español y chino: Análisis contrastivo de las traducciones españolas de Shi Jing (antigua poesía china)
Direcció: Lourdes Aguilar (UAB)
Máster oficial en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera
2021

Zhu, Xinyi
El subjuntivo en la enseñanza de ELE: análisis comparativo de cuatro manuales
Máster oficial en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera
Juliol de 2021

2020

Belousova, Aleksandra
Pros and cons of inductive and deductive grammar teaching in adults
Direcció: Susagna Tubau (UAB)
Màster Oficial en Estudis Anglesos Avançats
Juliol de 2020

Chen, Xinjun
Estudio sobre las dificultades de los sinohablantes de español en la agrupación prosódica de las frases y aproximaciones didácticas
Direcció: Lourdes Aguilar (UAB)
Màster Lengua Española, Literatura Hispánica y ELE

el Hadef Hammad, Iman
A comparative study on the acquisition of relative clauses in Darija and English
Direcció: Anna Gavarró i Mireia Llinàs (UAB)
MA in Advanced English Studies
Juliol de 2020

Hua, Wentao
Estudio comparativo sobre la expresión del aspecto terminativo en español y en chino mandarín
Direcció: M.L.Hernanz (UAB)
Màster Lengua Española, Literatura Hispánica y ELE

Morosi, Paolo
On Chomskian Biolinguistics: Recurrent Dichotomies and a New Hybridized Conception of Language
Direcció: Sergi Balari (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Setembre de 2020

Sánchez Tarjuelo, Maria
Subject-verb agreement comprehension in child Catalan
Direcció: Anna Gavarró (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Setembre de 2020

Sanfilippo Balaguer, Marco
Are states always locations? A contrastive English-Catalan study of the metaphor ‘states are locations’
Direcció: Jaume Mateu (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Juliol de 2020

Waldman, Clàudia
L’entonació de la perifèria esquerra de l’oració en català
Direcció: Xavier Villalba (UAB)
Màster d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Xiao, Shasha
La variación lingüística en ELE: análisis de su presencia en algunos manuales
Direcció: Cristina Buenafuentes (UAB)
Màster Lengua Española, Literatura Hispánica y ELE

Zhang, Tuo
Positional markedness and positional faithfulness: their overlap and non-overlap
Direcció: Eulàlia Bonet (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Setembre de 2020

2017

Fernández Serrano, Irene
Long Distance Agreement in Spanish

2013

Llop, Ares
La negació en pallarès: sintaxi de l’adverbi cap

Heshmati, Yalda
Comprehension of Passives in Persian Speaking Children with ASD – An Investigation of Grammar in Autism

Nath, Syam
Wine an Go Dong: Coda Simplification, Vowel Mergence and Nasal Place Assimilation in Trinidadian Creole English

Schroeder, Kristen
What Was Done to Whom? Passive Voice Comprehension in High-­‐Functioning Danish Autistics

2011

Jassim, Quitaf H.
Relative Clauses in Iraqi Arabic and the Status of Resumptive Pronouns

Cantú-Sánchez, Myriam
Nominal Plural Marking of Nonce Words in Child Spanish

Blasco Máñez, Teresa
Biological foundations of music and language: A structural perspective

Xiqués Garcia, Maria Teresa
Towards a unified account of the Present Perfect in English and Spanish

2009

2006

Real Puigdollers, Cristina
La classe dels verbs de mesura: un cas de verbs fronterers

Valentín, Oriol
The 1-Discontinuous Lambek Calculus: Type Logical Grammar and discontinuity in natural language 443Kb

Vanrell Bosch, Maria del Mar
The phonological role of tonal scaling in Majorcan Catalan Interrogatives 1.28 Mb

2004

M. Boix Vila
Les oracions amb se impersonal transitives del català: el problema de la concordança
Direcció: Carme Picallo Soler

2003

Martínez Ferreiro, Silvia
Verbal Inflectional Morphology in Broca’s Aphasia  1211 Kb

1999

Amadas, Laia
L’estructura argumental dels verbs aspectuals del català

Borràs, Zulema
El valor prospectiu del present d’indicatiu i el pretèrit imperfet d’indicatiu

Pascual Pou, Montse
The ‘Instrumental Phrase’: is it an adjunct, an argument or a predicate? 1548 Kb

1998

Fontich, Albert
Les illes A’

1997

Mateu, Jaume
On Relational Semantics: A Semantic Theory of Argument Structure

Rafel, Joan
Verbal Small Clauses

Vallverdú, Teresa
On Stress Assignment in Catalan

1996

Ohannesian Saboundjian, María
La formación del diminutivo en castellano 629 Kb

1994

Fullana, Olga
L’expressió de manera en els infinitius-nom. Una solució en el lèxic

Martí, Núria
Anàlisi de la construcció de+SA en català 897 Kb

Villalba, Xavier
Minimal Case Constructions. The Distribution of Pronominal Clitics in Romance Causative Constructions

1993

Quer, Josep
The Syntactic Licensing of Negative Items

1989

Solà, Jaume
Trets i categories lèxiques: moviment del verb als nusos inflectius

1984

Bonet, Eulàlia
Aproximació a l’entonació en català

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat