Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Tècnics i assistents a la recerca

Elías Gallardo

Elías Gallardo

Tècnic de suport a la recerca

Laia Colina

Laia Colina

Estudiant de pràctiques

Grau de Llengua i Literatura Catalanes
laia.colina@autonoma.cat

Ester Fonts

Ester Fonts

Estudiant de pràctiques

Màster Oficial d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
ester.fonts@autonoma.cat

Núria Mañosa

Núria Mañosa

Estudiant de pràctiques

Màster Oficial d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
nuria.manosab@autonoma.cat

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat