Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Tècnics i assistents a la recerca

Elías Gallardo

Elías Gallardo

Tècnic de suport a la recerca

Aida Villaecija

Aida Villaecija

Tècnica de suport a la recerca del projecte 'Development and acquisition of preverbal syntax and semantics (DAPSS)'

Jeroni Mas Fiol

Jeroni Mas Fiol

Estudiant de pràctiques

Grau en Estudis de Català i d’Espanyol
jeroni.mas@autonoma.cat

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat