Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Tècnics i assistents a la recerca

Laura Arias

Laura Arias

Doctoranda

Ciència Cognitiva i Llenguatge
laura.arias@uab.cat

Domenico Baglioni

Domenico Baglioni

Doctorand

Doctorat Filologia Espanyola
domenico.baglioni2@gmail.com

Alessandro Bigolin

Alessandro Bigolin

Doctorand

Ciència Cognitiva i Llenguatge
alessandro.bigolin@uab.cat

Eduardo Carrera

Eduardo Carrera

Doctorand

Doctorat Filologia Anglesa
Eduardo.CarreraP@autonoma.cat

Lorena Castillo

Lorena Castillo

Doctoranda

Doctorat Filologia Espanyola
lorena.castillo@uab.cat

Nieves de la Flor

Nieves de la Flor

Doctoranda

Doctorat Filologia Anglesa
nieves.delaflor@autonoma.cat

 

Srabasti Dey

Srabasti Dey

Becària FI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
Srabasti.Dey@uab.cat

 

Clarissa Facchin

Clarissa Facchin

Doctoranda

Ciència Cognitiva i Llenguatge
clarissa.facchin@autonoma.cat

David Ginebra

David Ginebra

Becari FPI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
david.ginebra@uab.cat

Elena Gómez Ramos

Elena Gómez Ramos

Becària FPI

Doctorat Filologia Espanyola
elena.gomez@uab.cat

Cynthia González

Cynthia González

Doctoranda

Doctorat Filologia Anglesa
cynthia.gonzalez@autonoma.cat

Iman el Hadef Hammad

Iman el Hadef Hammad

Doctoranda

Ciència Cognitiva i Llenguatge
iman.elhadef@autonoma.cat

Tingting Hou

Tingting Hou

Doctoranda

Doctorat Filologia Espanyola
tingting.hou@autonoma.cat

Jiaqi Huang

Jiaqi Huang

Doctorand

Doctorat Filologia Espanyola
jiaqi.huang3@autonoma.cat

Walid Irhaymi

Walid Irhaymi

Becari FPI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
w1996.rim@gmail.com

Seunghwa Kang

Seunghwa Kang

Doctorand

Doctorat Filologia Espanyola
seunghwa.kang@autonoma.cat

Alejandra Keidel

Alejandra Keidel

Becària FPI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
alejandra.keidel@uab.cat

Yihang Liu

Yihang Liu

Doctoranda

Doctorat Filologia Espanyola
yihang.liu@autonoma.cat

Enrique Merino

Enrique Merino

Becari

Ciència Cognitiva i Llenguatge
enrique.merino@uab.cat

Paolo Morosi

Paolo Morosi

Becari FI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
paolo.morosi@uab.cat

Duna Ninyerola

Duna Ninyerola

Doctoranda

Ciència Cognitiva i Llenguatge
duna.ninyerola@autonoma.cat

 

Roser Ossorio

Roser Ossorio

Doctoranda

Estudis Avançats Llengua i Literatura Catalana
roser.op.16@gmail.com

 

Oriol Quintana

Oriol Quintana

Doctorand

Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
oriol.quintana@uab.cat

Cristina Ruiz Alonso

Cristina Ruiz Alonso

Becària FI

Ciència Cognitiva i Llenguatge
cristina.ruiz.alonso@uab.cat

Jin Yan

Jin Yan

Becària CSC

Doctorat Filologia Espanyola
Jin.Yan2@autonoma.cat

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat