Formació

Teaching

Màsters

Doctorats

Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Coordinació

Jaume Mateu

Resum

Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL) és un doctorat interuniversitari  i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques existents fins fa poc entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El doctorat és la continuació natural del Màster Interuniversitari de Ciència Cognitiva i Llenguatge, però també acull estudiants procedents d’altres màsters, amb  formacions diverses, que pretenen fer una recerca de qualitat en alguna de les línies de recerca del doctorat

CCiL ofereix una formació interdisciplinària en tres dels àmbits propis de la Ciència Cognitiva: psicologia, lingüística i filosofia.

El programa es centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament fonològic, sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l’estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l’anàlisi computacional del llenguatge, l’anàlisi formal de la llengua i la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva.

El doctorat compta amb rellevants especialistes dels àmbits respectius i amb els millors professors i investigadors de les universitat en les que s’imparteix, així com també amb la participació continuada de destacats especialistes internacionals que hi acudeixen com a professors convidats. Tot això fa de CCiL un programa de postgrau que ofereix una formació científica de qualitat homologable als millors programes de postgrau europeus, destacant especialment en l’àmbit dels estudis interdisciplinaris de Ciència Cognitiva, com ho demostra el nombre d’estudiants que el cursen procedents d’altres universitats d’arreu i el prestigi consolidat entre les universitats del seu àmbit.

Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals

Coordinació

Víctor Martínez-Gil

Resum

El programa de doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals és el resultat de la fusió del doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i el doctorat en Arts Escèniques, i inclou investigadors de reconegut prestigi.

Està orientat a la formació d’investigadors competents en recerca que puguin dur a terme tesis doctorals que versin sobre els àmbits següents:

 • Llengua catalana sincrònica
 • Teoria gramatical en relació amb la llengua catalana
 • Aplicacions de la llengua catalana a les TIC i a la formació continuada
 • Correcció i assessorament lingüístic
 • Adquisició del català com a primera llengua
 • Adquisició del català com a llengua estrangera
 • Estudis de variació lingüística geogràfica i de registre
 • Història externa de la llengua catalana
 • Evolució interna de la llengua catalana
 • Sociolingüística, etnolingüística i antropologia lingüística
 • Edició de textos
 • Crítica textual
 • Estudis de literatura catalana medieval, moderna i contemporània
 • Estudis comparatius de literatura catalana i altres literatures europees
 • Estudis de traducció i recepció a Catalunya de literatura estrangera
 • Estudis de teatre català
 • Estudis de les relacions de les dramatúrgies europees amb el teatre català
 • La projecció internacional de les companyies i els dramaturgs catalans
 • Aplicacions de la dramatúrgia a diversos àmbits socials i educatius
 • Estudis de les dramatúrgies minoritàries
 • Les arts escèniques des d’un punt de vista interdisciplinari

Doctorat en Filologia Espanyola

Coordinació

Cristina Buenafuentes

Resum

El disseny d’aquest programa de doctorat en Filologia Espanyola respon a diversos factors contextuals, que van des dels més obvis, com els requeriments d’aplicació i adaptació al Reial Decret 99/2011, que regula els estudis de doctorat, fins a la història i tradició docent i investigadora del mateix departament de Filologia Espanyola des del qual es proposa.

Des que el departament es fundà el 1968 han passat pel departament, i per les aules i el doctorat, figures punteres en el món de les lletres hispàniques, des d’escriptors de la talla de Cristina Peri Rossi o el premi Nobel Mario Vargas Llosa, fins a filòlegs de primer ordre com els professors Sergio Beser, Alberto Blecua o Francisco Rico, l’actual director de la Reial Acadèmia Espanyola, José Manuel Blecua, aquests últims ja jubilats però encara en exercici en el doctorat.

Al costat d’ells, altres professors més joves, diversos d’ells investigadors principals en grups i projectes de recerca punters, contribueixen a fer d’aquest departament (i la Facultat) un dels millors d’Espanya (el millor segons algunes publicacions al voltant del tema; vegeu informes d’El Mundo, anys 2011 i 2012). D’acord amb el RD 99/2011, el programa s’ha concebut, precisament, al voltant d’aquests investigadors, equips i les respectives línies d’investigació.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat