Centre de Lingüística Teòrica

Center for Theoretical Linguistics

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT), Centre d’Estudis i de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. Els investigadors que en formen part estudien com s’estructuren i com es processen les llengües, i orienten la recerca (en sintaxi, semàntica, fonologia, morfologia, lexicologia, pragmàtica, adquisició i variació diacrònica) a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació.

The Center for Theoretical Linguistics (CLT), a Research and Studies Center at the Universitat Autònoma de Barcelona, has as its goal the study of language and natural languages from both theoretical and experimental perspectives. The researchers who make up our group work within the fields of syntax, semantics, phonology, morphology, lexicology, pragmatics, acquisition and diachronic variation to study the universal properties of language as well as patterns of microvariation across languages in order to better understand how languages are internally structured and processed.

Codi de Bones Pràctiques en la Recerca de la UAB: català, castellà, anglès.

 

Defensa de tesi doctoral de Cristina Ruiz Alonso

Defensa de tesi doctoral de Cristina Ruiz Alonso

Defensa de tesi doctoral: Cristina Ruiz Alonso (UAB) Títol de la tesi: Las oraciones completivas precedidas del artículo ‘el’ en español: una aproximación sintáctica y semántica Direcció: Xavier Villalba i Olga Fernández Data: Dilluns, 17 de juny de 2024, 11:00h Sala...

Defensa de tesi doctoral de Cristina Ruiz Alonso

Defensa de tesi doctoral de Cristina Ruiz Alonso

Defensa de tesi doctoral: Cristina Ruiz Alonso (UAB) Títol de la tesi: Las oraciones completivas precedidas del artículo ‘el’ en español: una aproximación sintáctica y semántica Direcció: Xavier Villalba i Olga Fernández Data: Dilluns, 17 de juny de 2024, 11:00h Sala...

Defensa de tesi doctoral de Cristina Ruiz Alonso

Defensa de tesi doctoral de Cristina Ruiz Alonso

Defensa de tesi doctoral: Cristina Ruiz Alonso (UAB) Títol de la tesi: Las oraciones completivas precedidas del artículo ‘el’ en español: una aproximación sintáctica y semántica Direcció: Xavier Villalba i Olga Fernández Data: Dilluns, 17 de juny de 2024, 11:00h Sala...

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat