Publicacions

Publications

Monografies CatJL

Col·lecció «Sèrie Lingüística»

Catalan Journal of Linguistics
MONOGRAFIES

El principal propòsit d’aquests volums monogràfics és la publicació de textos de qualitat i d’interès tant teòric com aplicat, que puguin servir com a obres de consulta i de referència per tots els estudiosos de la lingüística.

La publicació de les Monografies, que estan lligades al Catalan Journal of Linguistics (CatJL), és possible gràcies a la cooperació del Centre de Lingüística Teòrica de la UAB.

 

Catalan Journal of Linguistics
MONOGRAPHS

The main purpose of these monographic volumes is the publication of high quality texts, both theoretical and applied, that may be used as reference books for researchers in the field of linguistics.

The publication of the Monographies, closely linked to the Catalan Journal of Linguistics (CatJL), is possible thanks to the cooperation of the Centre de Lingüística Teòrica of the UAB.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat