Formació

Teaching

Màsters

Doctorats

Màster oficial en Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL)

master ciencia cognitiva i llenguatge

Coordinació

Sergi Balari

Resum

El programa de Màster “Ciència Cognitiva i Llenguatge” és un programa de postgrau interuniversitari i multidisciplinar. Està dirigit a estudiants amb una llicenciatura o amb coneixements previs de lingüística, ciència cognitiva, filosofia, psicologia, així com altres disciplines relaciones amb el llenguatge.

El programa s’organitza en tres mòduls: Filosofia, Lingüística i Psicologia. Cadascun dels mòduls inclou cursos fonamentals (obligatoris per als estudiants sense una llicenciatura relacionada amb el camp) i alguns cursos específics opcionals de caràcter avançat.

La Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Lingüística Teòrica (CLT) formen part activa en l’organització i la promoció del programa. Els nostres estudiants són acollits en un ambient acadèmic versàtil i estimulant que proporciona les condicions idònies per tal que s’involucrin en les diferents activitats d’investigació i esdeveniments que organitza el CLT. A més dels membres permanents del CLT, disposats en tot moment a compartir el seu coneixement, experiència i interessos en les seves àrees de recerca, els estudiants gaudiran del contacte amb un gran nombre d’investigadors visitants que acull el CLT any rere any.

Màster Oficial Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (MOIELLC)

Coordinació

Josep Pujol

Resum

El màster d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes és un màster interuniversitari (UAB i UB) que proporciona una formació especialitzada i al mateix temps aplicada. Està estructurada en dues especialitats: lingüística catalana i literatura catalana. El màster d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes va adreçat a les persones que volen fer el doctorat, als estudiants que busquen una formació complementària d’accés al mercat laboral i als professionals que volen ampliar els seus coneixements sobre aquest camp.

Aquest màster proporciona una formació necessària tant per als estudis de doctorat com per a professions relacionades amb el camp de l’ensenyament, el món editorial (assessorament per a publicacions, assessorament de col·leccions, tractament d’originals), l’assessorament i dinamització lingüístics o la correcció d’originals per a tot tipus d’empreses i institucions.

Máster Oficial en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera

Coordinació

Dolors Poch

Resum

El màster de Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera presenta un complet panorama de les línies d’estudis més noves en llengua espanyola, literatura hispànica i de l’espanyol com a llengua estrangera. Ofereix una especialització en llengua espanyola i la literatura en aquesta llengua des de les metodologies i les eines tecnològiques de treball més importants actualment, per exemple l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera i l’aplicació de les TIC a l’estudi de l’espanyol.

El contingut del màster de Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera permet desenvolupar estudis avançats en la llengua espanyola tant des del punt de vista de les propietats del sistema lingüístic, com des dels paràmetres de variació lingüística. Ofereix, a més, una anàlisis teòrica i pràctica dels textos literaris espanyols i hispanoamericans i estudia l’evolució dels gèneres literaris. Presenta les metodologies clàssiques de treball en la literatura (comentari de text, crítica i història literària) i també les més recents (teoria de la recepció, intertextualitat o sociologia de la literatura).

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master’s Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat