Publicacions

Publications

Monografies CatJL

Col·lecció «Sèrie Lingüística»

Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages

Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages estudia les varietats lingüístiques romàniques, en general, i ibèriques, en particular, des d’una perspectiva comparativa. La revista ofereix un fòrum de discussió als diferents enfocaments, tant teòrics com descriptius, que ens ajuden a avançar en el coneixement de les varietats esmentades, les seves diferències i les seves semblances.

Podeu descarregar lliurement la revista en format PDF a la pàgina: http://revistes.uab.cat/isogloss

Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages

Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languagesstudies language variation from a comparative perspective. In doing so, it offers a forum for discussion of different approaches, either theoretically or descriptively oriented, that help us progress in our understanding of such varieties, their differences, and similarities.

The Journal is freely avalaible in PDF format at 
http://revistes.uab.cat/isogloss

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat