Autors:

Pilar Prieto, Teresa Cabré

Títol:

L'entonació dels dialectes catalans

Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Data de publicació: 2013
Pàgines: 240
ISBN13: 978-84-9883-621-9

Més informació

Aquesta monografia, duta a terme per reconeguts especialistes, ofereix una acurada descripció dels patrons entonatius que s'empren en els dialectes catalans per expressar diferents significats pragmàtics. La base empírica del treball consisteix en un ampli corpus recollit en 70 poblacions del domini lingüístic i accessible en format d’àudio i vídeo en el web de l’Atles interactiu de l’entonació del català.