Autors:

Joan Solà (Dir.), Maria-Rosa Lloret (Dir.), Joan Mascaró (Dir.) i Manuel Pérez Saldanya (Dir.)

Títol:

Gramàtica del català contemporani

Editorial: Editorial Empúries
Data de publicació: 2002-2008
Pàgines: 3616
ISBN13: 978-84-9787-312-3

Més informació

En el camp gramatical, com en altres camps, de vegades resulta difícil obtenir una producció compensada: o sigui, distingir de forma adequada els esforços que els professionals dediquen a fins diferents: a la investigació especificada i a la divulgació o a l'aplicació, a la descripció i a la teoria, a les monografies i a les obre generals o de síntesi. Aquesta obra respon a la necessitat d'ajudar a solucionar aquesta descompensació.
Una mancança recurrent en el cas de la llengua catalana han estat les obres generals de consulta o de síntesi. En moltes de les disciplines que conformen els estudis sobre el català no existeix una obra general d'aquesta mena, o bé és massa antiga, o encara no està enllestida, o no és prou satisfactòria.
En part, aquesta situació és ben explicable: fer una obra general de sintaxi, de gramàtica històrica, de dialectologia, etc. no consisteix simplement a aplegar informació d'altres autors, filtrar-la i ordenar-la -una feina que ja de per si no resulta trivial-, sinó que obliga a omplir moltes llacunes, perquè una obra general d'aquesta mena ha de ser mínimament homogènia i completa.