Gramàtica del discurs

Autors:

Gemma Rigau

Títol:

Gramàtica del discurs

Editorial: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
Col·lecció: Sèrie Lingüística #1
Data de publicació: 1981
Pàgines: 539

Text complet

La lingüística generativa aspira a confegir gramàtiques que donin compte adequadament de la competència lingüística dels parlants, o més exactament, gramàtiques que esdevinguin un model del coneixement que de la pròpia llengua tenen els parlants. Ara bé, aquesta competència lingüística no es pot entendre com a referida únicament i exclusivament a la producció i a la comprensió de frases, ja que tot parlant està igualment capacitat per a produir i entendre infinits discursos o textos coherents de la seva llengua. L'objectiu central del present llibre és justament prendre acte d'aquest fet. S'hi ha volgut mostrar la conveniència i fins la necessitat d'elaborar gramàtiques (per a la descripció i explicació de les llengües naturals, i específicament en el cas del català) que ultrapassin els límits oracionals i centrin la seva atenció en el discurs.


Títols de la col·lecció / Also in this series:

Gramàtica de la llengua catalana

Autors:

Manuel Pérez Saldanya (Dir.), Gemma Rigau i Oliver (Dir.)

Títol:

Gramàtica de la llengua catalana

Editorial: Institut d'Estudis Catalans
Data de publicació: 2016
Pàgines: 1439
ISBN13: 978-84-9965-316-7

Més informació

La Gramàtica de la llengua catalana és la gramàtica oficial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ha estat pensada com la gramàtica normativa de referència del segle XXI. A diferència de la de Pompeu Fabra, que era una gramàtica d’autor, la de l’IEC és una obra col·lectiva, oberta a la participació d’experts diversos i consensuada en el si de la Comissió de Gramàtica i la Secció Filològica, i ratificada pel Ple de l’IEC. La Gramàtica de la llengua catalana dóna continuïtat a la normativa gramatical que Pompeu Fabra va establir l’any 1918, i es presenta més completa i actualitzada.
No introdueix, doncs, canvis substancials, sinó matisos i més flexibilitat, i amplia i detalla la gramàtica de Fabra per donar resposta a qüestions que aquest no va plantejar o que va apuntar molt esquemàticament. Al mateix temps, incorpora les solucions avalades per la tradició i el prestigi social que encara no tenien el reconeixement per part de la norma. L’obra es caracteritza perquè presenta la norma partint de la descripció gramatical i atenent al marc geogràfic (els parlars) i social (és a dir, els diferents registres), així com, més esporàdicament, a la dimensió oral i escrita.
També presenta en primer terme i d’una manera neutra els fets generals que són vàlids en tots els territoris del domini lingüístic català i en tots els registres, i concreta en quins parlars i registres són vàlids els restants, i si una determinada forma és o no és acceptable.

Argenter & Lüdtke (2020). Manual of Catalan Linguistics

Autors:

Gemma Rigau / Xavier Villalba / Jaume Mateu (entre d'altres)

Títol:

Manual of Catalan Linguistics

Editorial: De Gruyter
Data de publicació: Juny de 2020

Més informació

This manual is intended to fill a gap in the area of Romance studies. There is no introduction available so far that broadly covers the field of Catalan linguistics, neither in Catalan nor in any other language. The work deals with the language spoken in Catalonia and Andorra, the Balearic Islands, the region of Valencia, Northern Catalonia and the town of l'Alguer in Sardinia. Besides introducing the ideologies of language and nation and the history of Catalan linguistics, the manual is divided into separate parts embracing the description – grammar, lexicon, variation and varieties – and the history of the language since the early medieval period to the present day. It also covers its current social and political situation in the new local and global contexts. The main emphasis is placed on modern Catalan.
The manual is designed as a companion for students of Catalan, while also introducing specialists of other languages into this field, in particular scholars of Romance languages.