Gramàtica del discurs

Autors:

Gemma Rigau

Títol:

Gramàtica del discurs

Editorial: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
Col·lecció: Sèrie Lingüística #1
Data de publicació: 1981
Pàgines: 539

Text complet

La lingüística generativa aspira a confegir gramàtiques que donin compte adequadament de la competència lingüística dels parlants, o més exactament, gramàtiques que esdevinguin un model del coneixement que de la pròpia llengua tenen els parlants. Ara bé, aquesta competència lingüística no es pot entendre com a referida únicament i exclusivament a la producció i a la comprensió de frases, ja que tot parlant està igualment capacitat per a produir i entendre infinits discursos o textos coherents de la seva llengua. L'objectiu central del present llibre és justament prendre acte d'aquest fet. S'hi ha volgut mostrar la conveniència i fins la necessitat d'elaborar gramàtiques (per a la descripció i explicació de les llengües naturals, i específicament en el cas del català) que ultrapassin els límits oracionals i centrin la seva atenció en el discurs.


Títols de la col·lecció / Also in this series:

El infinitivo en español

Autors:

M. Lluïsa Hernanz

Títol:

El infinitivo en español

Editorial: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions
Col·lecció: Sèrie Lingüística #2
Data de publicació: 1982
Pàgines: 570

Text complet

El presenta trabajo constituye un intento de estudiar desde una perspectiva generativo-transformacional el infinitivo en español. No pretende ser un estudio exhaustivo: se trata de una investigación el la que se ha intentado contrastar las hipótesis con respecto a la naturaleza sintáctico-semántica de dicha forma no personal principalmente con una parcela dentro del campo de la oración compuesta: las completivas.


Títols de la col·lecció / Also in this series: