Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Línies d’investigació / Research interests

Fonologia i Morfologia | Català i llengües romàniques | Estructura prosòdica | Adaptació de mots | Interfície Fonologia-Morfologia

Publicacions recents / Recent publications

2022
“Syncretism and ordering in the evolution of Catalan pronominal clitic clusters”. Borealis: An International Journal of Hispanic Linguistics, 11(1), pp. 173–190.

2021
“Pervivència de la norma fabriana en els clítics pronominals i el criteri de composicionalitat”. De llengua i societat. De la proposta fabriana a la reforma normativa de l’IEC. Miquel Angel Pradilla (ed.). Biblioteca Filològica, LXXXVII. (p. 109-118) Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Fábregas, Antonio & Teresa Cabré (2021). Towards a syntactic account of ungrammatical clitic sequences and their repairs. Formal approaches to Romance morphosyntax. Marc-Olivier Hinzelin, Natasha Pomino & Eva Maria Remberger (eds). (p. 91-116) Berlín: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110719154-004

(amb Francesc Torres-Tamarit i Maria del Mar Vanrell) “Hypocoristic truncation in Sardinian”, Linguistics, Volume 59, Number 3, pp. 683-714(32). De Gruyter. Link.

2020
(ams Maria Ohannesian) “Person/Number exponents in imperative-enclitic contexts”. Romance Languages and Linguistic Theory 16. Selected papers from 47th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL). Irene Vogel (Ed.). https://doi.org/10.1075/rllt.16.03cab 

(amb Antonio Fábregas) “Ways of being a dative across Romance varieties”. Dative constructions in Romance and beyond, p. 395-411. Language Science Press.

2019
(amb Antonio Fábregas) “3rd person clitic combinations across Catalan varieties: consequences of the nature of the dative clitic”. The Linguistic Review 36.2, p. 151-190. DOI: https://doi.org/10.1515/tlr-2018-2010.

2017
“Els clítics pronominals de 3a persona: variació dialectal i normativa lingüística.” Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LXXI. Homenatge a Kálmán Faluba, 1. Barcelona: PAM, p. 209-240.

(amb Maria Ohannesian) “Secuencias de vocales altas en castellano y catalán”. Relaciones sintácticas. Homenaje a José M. Brucart y M. Luisa Hernanz. UAB, p. 159-174.

2015 
(amb P. Prieto, J. Borràs-Comes, V. Crespo-Sendra, I. Mascaró, P Roseano, R. Sichel-Bazin i M. Vanrell) “Phonology of Catalan and its dialectal varieties”. Intonation in Romance, S. Frota i P. Prieto (eds). Oxford University Press (p. 9-62).

2013 
L’entonació dels dialectes catalans. P. Prieto i T. Cabré (eds). Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

2012
Catalan Journal of Linguistics, 11. On Loanword Phonology. M. Kenstowicz i T. Cabré (eds).

2011
(amb M. del Mar Vanrell) “Entonació vocativa i mot mínim en alguerès”. Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. M-R Lloret i C. Pons (eds). Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (p. 501-520).

(amb M. Ohannesian) “Seqüències de sonicitat decreixent en català i castellà”. Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. M-R Lloret i C. Pons (eds). Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (p. 77-93).

2009
“Vowel reduction and vowel harmony in Eastern Catalan loanword phonology”. Phonetics and Phonology. Interactions and interrelations. M. Vigário, S. Frota i M.J. Freitas (eds). John Benjamins (p. 267-286).

(amb M. Ohannesian) “Stem boundary and stress effects on syllabification in Spanish”. Phonetics and Phonology. Interactions and interrelations. M. Vigário, S. Frota i M.J. Freitas (eds). John Benjamins (p. 159-180).

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat