Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Joan Mascaró

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B11/266
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 23 52

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Pàgina web

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Teoria lingüística | Teoria fonologica | Fonologia i morfologia descriptiva

Linguistic theory | Phonological theory | Descriptive phonology and morphology

Publicacions recents / Recent publications

2022
Mascaró, J., & Torres-Tamarit, F. (2022). Stress-dependent harmony in Asturian and harmony in situ. Language 98(4), 683-715. doi:10.1353/lan.2022.0018.

2019
“(In)direct Reference in the Phonology-Syntax Interface under Phase Theory: A Response to Modular PIC” (amb Eulàlia Bonet, Lisa Lai-Shen Cheng and Laura J. Downing). Linguistic Inquiry, 50.4, pp. 751-777.

“On the Lack of Evidence for Nonmyopic Harmony.” Linguistic Inquiry, 50.4, pp. 862-872.

2016
Morphological Exceptions to Vowel Reduction in Central Catalan and the Problem of the Missing Base.” Catalan Journal of Linguistics 15, 2016, 27-51.

“On the typology of metaphony/stress dependent harmony.” Dins Torres-Tamarit, Francesc, Kathrin Linke & Marc van Oostendorp (eds.), Approaches to metaphony in the languages of Italy. Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

“Factors emocionals en la formació de teories lingüístiques: el cas romànic.” Dins Constructing Languages: Norms, myths and emotions, Francesc Feliu and Josep Maria Nadal (eds.). John Benjamins, pp. 321–336.

2015
On the typology of metaphony/stress dependent harmony.” In Torres-Tamarit, Francesc, Kathrin Linke & Marc van Oostendorp (eds.), Approaches to metaphony in the languages of Italy. Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

“Regularitat i excepcions en fonologia: les reduccions vocàliques.” Dins Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll and Bosch-Roura (eds.), Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 59-70.

“Fonología”. Dins Javier Gutiérrez Rexach (ed.). Enciclopedia de Lingüística Hispánica, Routledge, v. I pp. 81-92.

2014
The prenominal allomorphy syndrome.” (with Eulàlia Bonet and Maria-Rosa Lloret) In E. Bonet, M-R. Lloret, and J. Mascaró, eds., Understanding Allomorphy. Perspectives from Optimality Theory. London: Equinox.

Ce que parlaient les marchands arabes Radanites dans le haut Moyen-âge et la différenciation des langues romanes.” Medium Aevum.

“El concepte de llengua i la història de la llengua catalana.” Els Marges 2014, 139-160.

Sur la définition du mot « langue » : de l’impossibilité à l’invention.” In A. M. Chabrolle-Cerretini, O. Fullana and J. M. Nadal, eds., L’espace des langues. Paris: L’Harmattan, 139-160.

2013
Una información fonética del siglo xi sobre la [h] del español.” Zeitschrift für romanische Philologie 129.3, 768–775.

2012
Asimetrías de concordancia en el SD: el rasgo de masa en asturiano.” (with Eulàlia Bonet) In A. Fábregas, E. Felíu, J. Martín and J. Pazó, eds., Los límites de la morfología. Estudios ofrecidos a Soledad Varela Ortega. Madrid: UAM Ediciones, 91-104.

2011
An analysis of stress-dependent harmony in Servigliano.” Probus, 23.1, 21–55.

Rule ordering.” In M. van Oostendorp, C. Ewen, B. Hume and K. Rice, eds., The Blackwell Companion to Phonology. Oxford: Wiley-Blackwell, 1736-1760.

The realization of agreement features in asymmetric concord.” Snippets (MIT Press) 23, 11-12.

2010
“Efectes accentuals i sil·làbics sobre la distribució de les vocals mitjanes en català central.” In M.-R. Lloret and C. Pons, eds., Noves aproximacions a la fonologia i morfologia del català.Alacant: Institut Universitari de Filologia Valenciana, 405-426.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat