Inauguració de la placa en record de Carme Picallo

Inauguració de la placa en record de Carme Picallo

El dia 4 d’octubre de 2019 es va inaugurar la placa del Seminari Carme Picallo al Centre de Lingüística Teòrica, just abans de l’acte d’homenatge en què van participar Ignacio Bosque (UCM), Oriol Quintana (UAB) i M.Lluïsa Hernanz (UAB).

Acte d’homenatge a la professora M. Carme Picallo

Acte d’homenatge a la professora M. Carme Picallo

Ignacio Bosque (UCM)

La composicionalidad de las estructuras gramaticales. Aspectos sintácticos, semánticos y discursivos

Oriol Quintana (UAB)

L’harmonia tonal: categories i dominis sintàctics

Mª Lluïsa Hernanz (UAB)

Carme Picallo: Semblança des del record

 

Hora: 15:30
Lloc: Sala d’Actes Frederic Udina (B7/1056)
Facultat de Filosofia i Lletres
A les 15:15 s’inaugurarà una placa en record de la Carme Picallo davant del seminari del Centre de Lingüística Teòrica (B11/202).