El dia 4 d’octubre de 2019 es va inaugurar la placa del Seminari Carme Picallo al Centre de Lingüística Teòrica, just abans de l’acte d’homenatge en què van participar Ignacio Bosque (UCM), Oriol Quintana (UAB) i M.Lluïsa Hernanz (UAB).