Semàntica

Projectes

Projects

Sintaxi

Semàntica

Fonologia

Adquisició

Altres projectes

Col·laboracions

Projecte PID2020-112801GB-I00
La interpretación de las categorías funcionales II: significados expresivos y jerarquías de significado

Durada

2021 – 2024

Investigadors principals

M.Teresa Espinal i Xavier Villalba

Investigadors

Susagna Tubau

Equip de treball

Dària Serés, Eloi Puig-Mayenco, Olga Borik, Sonia Cyrino, Chiara Gianollo, Matteo Greco, Jon Ander Mendía, Sílvia Planas-Morales, Urtzi Etxeberria; Eduardo Carrera, Paolo Morosi, Evripidis Tsiakmakis

Resum

L’objectiu principal d’aquest projecte és investigar què fa que una categoria funcional sigui un bon candidat per a transmetre significats expressius que no contribueixen a constrènyer el significat de les oracions, però que en canvi constrenyen la implicació del parlant en un acte de parla concret.

Un objectiu secundari del projecte continua una línia d’investigació iniciada a l’anterior projecte INTERCAT i investiga si les categories funcionals poden introduir restriccions específiques en relació a la seva combinació amb altres categories funcionals i, així mateix, si poden contribuir a establir jerarquies de significat a l’interior de l’estructura oracional.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat