Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

M. Lluïsa Hernanz

Adreça

Departament de Filologia Espanyola
Despatx B11/220
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 23 35

Fax

+34 93 581 16 86

Correu electrònic

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Gramàtica de l’espanyol i sintaxi teòrica | Sintaxi comparada de les llengües romàniques | Espanyol / L2

Publicacions recents / Recent publications

Spanish Absolute Constructions and Aspect“. Catalan working papers in linguistics (1991): 75-128.

 
2021
“Gerund structures in Ecuadorian Spanish” (amb M. Batllori i C. Rubio Alcalá). Dins Á. J. Gallego & F. Roca, eds., Syntactic Geolectal variation: traditional approaches, current challenges and new tools. Amsterdam, John Benjamins.
 
 
2019
“Los verbos de movimiento y las coordenadas de espacio / tiempo”. Dins A. Briz et al. (coords.) Estudios Lingüísticos en Homenaje a Emilio Ridruejo. València, Publicacions de la Universitat de València, II, pp. 725-738. ISBN 978-84-9133-239-8.

“Análisis de algunos complejos verbales del ecuatoriano” (amb M. Batllori i C. Rubio Alcalá). Dins M. Haboud (ed.), Lenguas en contacto: desafíos en la diversidad. Quito, Centro de Publicaciones PUCE, pp. 163-199.

2016
“El infinitivo”. En J. Gutiérrez-Rexach, ed., Enciclopedia de lingüística hispánica. Londres/ Nova York, Routledge Publishing Co.

2015
“Weak focus and polarity: Asymmetries between Spanish and Catalan”, (amb Montserrat Batllori). A T. Biberauer i G. Walkden, eds. Syntax over Time. Oxford, Oxford University Press: 280-298.

“Las posiciones sintácticas” (amb J. M. Brucart), dins Ángel J. Gallego, ed., Panorama de Sintaxis. Madrid, Akal: 33-109.

2014
“El conocimiento gramatical implícito en ELE: el análisis de las exclamativas”. A B. Ferrús i D. Poch, eds., El español entre dos mundos: Estudios de ELE en lengua y literatura. Madrid, Iberoamericana / Vervuert: 43-61.

2013
“Emphatic Polarity Particles in Spanish and Catalan”, (amb Montserrat Batllori), Lingua, 128: 9-30.

2012
Sobre la periferia izquierda y el movimiento: el complementantesi en español“. A J.M. Brucart i A. Gallego, eds., El movimiento de constituyentes. Madrid, Visor, cap. 7: 151-171.

2011
“Sobre la periferia de los infinitivos”. A V. Escandell-Vidal, M. Leonetti i C. Sánchez López, eds., 60 Problemas de Gramática dedicados a Ignacio Bosque. Madrid, Akal: 263-270.

Generative Diachronic Syntax: Word Order and Information Structure. (amb Montserrat Batllori, editores), Catalan Journal of Linguistics, 10.

2010
“Assertive bien in Spanish and the left periphery”. A P. Benincà & N. Munaro (eds.), Mapping the Left Periphery. Oxford, Oxford University Press: 19-62

2009.
“En torno a la polaridad enfática en español y en catalán: un estudio diacrónico y comparativo” (amb Montserrat Batllori). A J. Rafel (ed.), Diachronic Linguistics. Girona, Documenta Universitaria: 373-406.

Emphatic Polarity from Latin to Romance” (amb Montserrat Batllori), Reports de recerca GGT-09-08, CLT,UAB.

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat