Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Io Salmons

io salmons

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B11/260
Facultat de Filosofia i Lletres, Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 71

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Prosòdia i sintaxi en l’agramatisme i patologies del llenguatge / diagnòstic d’afàsia

Publicacions recents / Recent publications

2022
Salmons, I. & A. Gavarró, A. (2022). “Intervention effects in Catalan agrammatism”, Glossa: a journal of general linguistics 7(1). doi: https://doi.org/10.16995/glossa.6348

Salmons, I., H. Muntané-Sánchez & A. Gavarró. (2022). Short-term memory and sentence comprehension in Catalan aphasia. Frontiers in Psychology 13:880398. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.880398/full 

2021
Salmons, I., Rofes, A. i Gavarró, A. (2021). Prova integral d’afàsia. Llibre d’ítems. Servei de Publicacions de la UAB. Disponible a https://ddd.uab.cat/record/250143

2020
Qüestionari sobre les conseqüències de l’afàsia, Rofes, Adrià, Anna Gavarró i Io Salmons. Disponible a https://www.aiq-21.net/download

2016
Salmons, Io i Anna Gavarró (2016). The role of morphology and prosody in agrammatic comprehension. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 21(1): 18-20.

Adrià Rofes et al. [Collaboration of Aphasia Trialists, incloent Io Salmons] (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 21(1): 158-160.

2014
Salmons, Io i Anna Gavarró (2014). ‘The comprehension of Catalan OVS and OSV structures in Broca’s aphasia’. Stem-, Spraak- en Taalpathologie/ Voice, Speech and Language Pathology.

2013
Salmons, Io i Anna Gavarró (2013). Topicalisation in Catalan agrammatism. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 93: 17–18.

Gavarró, Anna i Io Salmons (2013). The discrimination of intonational contours in Broca’s aphasia. Clinical Linguistics and Phonetics, 27: 632–546.

Presentacions / Communications

Salmons, I., Muntané-Sánchez, H. and Gavarró, A.(acceptat). “The adaptation and standardization of the Catalan version of the Comprehensive Aphasia Test“. Oral presentation at the International Neuropsychological Society – 2022 Meeting, Barcelona, 6-8 July.

Salmons, I., Muntané-Sánchez, H. and Gavarró, A. (acceptat). “The association between cognitive and language skills in aphasia”. Poster at the International Aphasia Rehabilitation Conference, Philadelphia (USA), 22-24 June.

Salmons, I., Muntané-Sánchez, H. and Gavarró, A. (2021).“The adaptation and standardization of the Catalan version of the Comprehensive Aphasia Test (CAT-CAT)”. Poster at the 59th Academy of Aphasia, online conference, 24 October.

Salmons, I. (2021). Arguments for the analysis of CLLD from agrammatism”. Poster at The 30th Colloquium on Generative Grammar, Universitat Autònoma de Barcelona, online conference, 2 July 2021.

Salmons, I., Muntané-Sánchez, H. and Gavarró, A. (2021). “CAT-CAT: nueva batería de pruebas para el diagnóstico de afasia en catalanoparlantes”. Talk at the XXXII Congreso internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología, Universitat de les Illes Balears, online conference, 3 July 2021.

Salmons, I. and Gavarró, A. (2020). “The comprehension of focalisation in Catalan agrammatism: the role of morphosyntactic features”. Poster at The 58th Academy of Aphasia, online conference, 19 October 2020.

Salmons, Io i Anna Gavarró (2016). ‘The role of morphology and prosody in agrammatic comprehension’. Presentació oral a the 17th Science of Aphasia, Venècia.

Salmons, Io i Anna Gavarró (2014). ‘The comprehension of Catalan OVS and OSV in Broca’s aphasia’. Presentació oral a the 15th Science of Aphasia, Venècia.

Salmons, Io i Anna Gavarró (2013). ‘Topicalisation in Catalan agrammatism’. Presentació oral a Academy of Aphasia, Lucerna.

Salmons, Io i Anna Gavarró (2012). ‘A movement-based analysis for Romance CLLD: evidence from agrammatism’. Pòster a the Cognitive Modules and Interfaces Workshop, Trieste.

Salmons, Io i Anna Gavarró (2012). ‘The perception of intonational patterns in Broca’s aphasia’. Presentació oral a the Prosody in Typical and Atypical Populations Conference, Reading.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat