what we work on

The study of language acquisition and language deficits has developed over the last three decades partly due to the understanding of grammar as part of our biological endowment in the generative framework. Not only language growth and language deficits are areas of interest in their own right, but also they contribute to the development of a theory of grammar.

APL is a lab of the Centre de Lingüística Teòrica

acquisition of syntax

Our particular areas of research in the acquisition of syntax include the very early development of word order, as witnessed through eye-tracking techniques, A’-movement (wh-questions, relative clauses and scrambling), and phenomena subject to maturation, such as passivisation.

language deficits

In the domain of language deficits, we focus mainly on Developmental Language Disorder and agrammatic aphasia.
T’AGRADARIA COL·LABORAR AMB NOSALTRES?
L’estudi del desenvolupament del llenguatge en la infantesa i el seu funcionament o disrupció en l’edat adulta no seria possible sense la vostra col·laboració. Si t’agradaria col·laborar amb nosaltres, contacta’ns o clica a l’enllaç per a més informació.
our team

Anna Gavarró

Coordinator

My research is about the syntax of acquisition and agrammatism.

   

Elena Pagliarini

Elena Pagliarini

Contractada Ramón y Cajal

First language acquisition

 

Iman El Hadef Hammad

PhD student, currently on leave

  

Walid Irhaymi

Walid Irhaymi

PhD student

Language acquisition, Psycholinguistics, Sentence processing, Syntax, Pragmatics

  

Alejandra Keidel

PhD student

Language acquisition, ERP, language comprehension and processing

duna ninyerola

Duna Ninyerola

PhD student, codirected by E. Bonet

First language acquisition, phonology

  

David Oliveros

David Oliveros

MA student in the Masters in CCIL  

Io Salmons

PhD 2015
Professora associada UAB

Agrammatism, aphasia, language pathologies

 

 

Aida Villaécija

PhD 2023

Language acquisition, Morphology

   

Jin Yan

Jin Yan

PhD student

L2 acquisition of Mandarin and Spanish

Jingtao Zhu

PhD 2021

Language acquisition, Mandarin, Syntax

   

former members

Celina Agostinho

PhD 2020

Postdoctoral reseracher at the Universidade de Lisboa

Myriam Cantú

MA in Cognitive Science and Language, 2011
Language Acquisition.

Yalda Heshmati

MA in Cognitive Science and Language, 2013

Integration & well being educator, Nelson Mandela School, Berlin

Shenai Hu

PhD in Cognitive Science and Language, 2014
Associate Professor, Xiamen University

Maya Leela

PhD in Cognitive Science and Language, 2016

Panagiota Margaza

PhD 2018
Second Language Acquisition

Tala Nazzal

PhD 2024

An-Najah National University | Nablus – Palestina

Xavier Parramon

PhD 2016
Language acquisition, passives,Catalan

Maria Sánchez

MA in Cognitive Science and Language, 2020

Kristen Schroeder

MA in Cognitive Science and Language, 2013
Visitors

Elena Pagliarini

DISLL, Università degli Studi di Padova

Elin Thordardottir

School of Communication Sciences and Disorders, McGill University

ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE

La nostra recerca en l’adquisició del llenguatge es centra, d’una banda, en el desenvolupament de l’estructura gramatical els dos primers anys de vida i, de l’altra, en els fenòmens lingüístics subjectes a la maduració en infants menors de set anys.

TRASTORNS I PATOLOGIES DEL LLENGUATGE

Pel que fa a l’investigació dels trastorns i patologies adquirides del llenguatge (ictus, tumors, traumatismes…), duem a terme estudis sobre l’autisme, el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) i l’afàsia. També formem part d’un projecte amb la finalitat d’homogeneïtzar una prova de diagnòstic d’afàsia a nivell europeu.

DIFUSIÓ

Hem fet estudis en llengües com el català, el castellà, l’hindi-urdú, el malaiàlam, el portuguès, el danès, el persa i el xinès, alguns en col·laboració amb altres universitats i investigadors. A més, hem presentat i publicat els resultats a diverses revistes científiques i conferències internacionals, a més d’uns quants treballs de difusió.

Corpus Nazzal at CHILDES

It is the first corpus of spontaneous child and adult production data in Arabic.
It includes data from 11 healthy monolingual Palestinian Arabic-speaking children aged between 2;0 and 6;5 years old and their parents.

Prova integral d'afàsia

Versió catalana del Comprehensive Aphasia Test (Swinburn et al. 2004): 
Salmons, I., Rofes, A. i Gavarró, A. (2021). Prova integral d’afàsia. Llibre d’ítems. Servei de Publicacions de la UAB. Disponible a https://ddd.uab.cat/record/250143

Tècniques d’investigació

SEGUIMENT DEL MOVIMENT OCULAR

Els participants observen uns vídeos i senten unes frases. L’eye-tracker s’encarrega de seguir el moviment dels ulls dels nadons durant el procés i, a partir d’aquí, fem inferències sobre comprensió.

TASQUES DE COMPRENSIÓ

Els participants escolten unes frases i observen unes imatges. Tot seguit els demanem que assenyalin la imatge o situació que representa millor la frase.

Molts dels nostres materials han estat elaborats per Justyna Kamykowska.

tasques de producció

Els participants interactuen amb l’investigador responent les seves preguntes, ordenant paraules per construir frases o acabant les seves frases.
Estudis en actiu
Aquests són els estudis que estem duent a terme actualment. Si us agradaria col·laborar amb nosaltres ara o en un futur, contacteu-nos.
ESTUDI A:
ADQUISICIÓ DEL CATALÀ
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Contacte: Anna Gavarró (anna.gavarro@uab.cat)
Participants: 16-19 mesos
Llengua: Català
Descripció: L’objectiu de l’estudi és saber si els infants són capaços de discriminar frases simples ordenades de frases desordenades i, per tant, poder establir el seu nivell de coneixement gramatical als 18 mesos.
Tècnica: Seguiment d’ulls.

ESTUDI B:
ADQUISICIÓ DE LA FONOLOGIA DEL CATALÀ: LES OBERTURES COMPLEXES

Contacte:Duna Ninyerola
Participants: nens d’1, 2 i 3 anys
Llengua: català
Descripció: Producció d’obertures complexes a principi de paraula

ESTUDI C:
TEST PER AL DIAGNÒSTIC DE L’AFÀSIA

Contacte: Io Salmons
Participants: adults sans i amb trastorns del llenguatge
Llengua: català
Descripció: L’objectiu és obtenir una prova estàndard per diagnosticar l’afàsia a catalanoparlants. L’estudi es duu a terme en el marc del projecte internacional The Collaboration of Aphasia Trialists.

ESTUDI D:
ADQUISICIÓ DEL CATALÀ

Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Contacte: Anna Gavarró (anna.gavarro@uab.cat)
Participants: 16-19 mesos
Llengua: Català
Descripció: L’objectiu de l’estudi és saber si els infants comprenen frases SVO i frases amb dislocació a l’esquerra amb pronom de represa i, per tant, poder establir el seu nivell de coneixement gramatical als 18 mesos.
Tècnica: Seguiment d’ulls.

ESTUDI E:
ADQUISICIÓ DEL CATALÀ: OBJECTES NULS VS. CLÍTICS D’OBJECTE

Contacte: David Oliveros
Participants: nens de 2, 3 i 4 anys
Llengua: català
Descripció: Comprensió de frases intransitives de verbs que poden ser transitius

ESTUDI F:
ADQUISICIÓ DEL MANDARÍ I L’ESPANYOL

Lloc: Universitat Autònoma
Contacte: Jin Yan
Participants: adults
Llengua: mandarí i espanyol, L1 i L2
Descripció: interpretació de la negació i la disjunció en les segones llengües

Col·labora-hi
COL·LABORACIÓ – INFORMACIÓ GENERAL
  • Les dades dels participants són confidencials.
  • Els estudis no comporten cap risc per a la salut dels participants.
  • Els nadons sempre van acompanyats d’un adult. En alguns casos, demanem als adults que es cobreixin els ulls per evitar que influeixin involuntàriament en el comportament de l’infant.
  • Els estudis consisteixen en l’observació de la reacció natural dels nadons mentre visualitzen vídeos. En el cas de menors de més de 2 anys o adults, són exercicis molt senzills amb estímuls visuals i/o auditius.
  • La participació és voluntària i els participants poden interrompre l’estudi en qualsevol moment.
Projects
DALiV6. Desenvolupament, adquisició i mecanismes de variació lingüística.
(FFI2017-87699-P)

The Tavistock Trust for Aphasia: ‘Collaboration of Aphasia Trialists’. Network of European multidisciplinary aphasia investigators.

Activities

​Organisation of the 30th Colloquium of Generative Grammar.
30-2 June-July 2021

​Organisation of the VIII Romance Turn conference.
Bellaterra, 29-30 September 2016
Organisation of the XII Science of Aphasia conference. Barcelona, 1-5 September 2011.
Organisation of Generative Approaches to Language Acquisition. Bellaterra, 6-8 September 2007.
Publications

PUBLICACIONS: VISITEU LES PÀGINES PERSONALS DELS AUTORS / PUBLICATIONS APPEAR UNDER THE AUTHORS’ PERSONAL WEBPAGES)

TESIS I TREBALLS DE MÀSTER (DES DEL 2010) / DISSERTATIONS (2010 ONWARDS)

Martínez, Mònica (2023) The acquisition of raising verbs: the case of Catalan semblar (Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge, UAB), Supervisora: A. Gavarró.

Ninyerola, Duna (2023) Acquisition of complex syllabic onsets in Catalan children (Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge, UAB), Supervisores: E. Bonet i A. Gavarró.

Signoretto, Roberta (2023) La comprensione delle presupposizioni da parte di bambini della scuola primaria a sviluppo tipico e con Dislessia Evolutiva (Màster en Lingüística, Università degli Studi di Padova), Supervisors: E. Pagliarini, F. Domaneschi i Gesuato.

Jingtao Zhu (2021) Studies in early Mandarin syntax, Doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge, UAB. Supervisora: A. Gavarró.

Agostinho, C. (2020) The acquisition of the passive in European Portuguese, Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge, UAB. Supervisores: A. Gavarró i A.-L. Santos..

El Hadef Hammad, Iman (2020) A comparative study on the acquisition of relative clauses in Darija and English (MA in Advanced English Studies). Supervisors: A. Gavarró i M. Llinàs.

Sánchez, Maria (2020) Subject-verb agreement comprehension in child Catalan (Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge, UAB). Supervisora: A. Gavarró.

Margaza, Panagiota (2018) The distribution of subjects in L2 Spanish and L2 Greek, Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge, UAB. Supervisora: A. Gavarró.

​Leela, Maya (2016) Early acquisition of word order: evidence from Hindi-Urdu and Malayalam, Doctoral dissertation, Doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge, UAB. Cum Laude.Supervisora: A. Gavarró.

Parramon, X.avier (2016) Actional passives in Child Catalan. Doctoral dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.Supervisora: A. Gavarró.

Salmons, Io (2015) The agrammatic comprehension of contrastive focus and clitic left dislocation. Doctoral dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Supervisora: A. Gavarró.

Zhu, Jingtao (2015) Parameter setting in language acquisition: A study of the acquisition of null objects and the ba construction in Chinese. Master thesis. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Supervisora: A. Gavarró.

Hu, Shenai (2014) Intervention effects and the acquisition of relativization and topicalization in Chinese. Doctoral dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona & Università degli Study di Milano-Bicocca, Bellaterra. Supervisores: A. Gavarró i M. T. Guasti.

Heshmati, Yalda (2013) Comprehension of Passives in Persian Speaking Children with ASD – An Investigation of Grammar in Autism. Master thesis. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Supervisora: A. Gavarró.

Schroeder, Kristen (2013) What Was Done to Whom? Passive Voice Comprehension in High-­Functioning Danish Autistics. Master thesis. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.​ Supervisora: A. Gavarró.

Cantú-Sánchez, Myriam (2011) Nominal Plural Marking of Nonce Words in Child Spanish. Master thesis. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Supervisors: A. Gavarró i J. Grinstead.

Salmons, Io (2010) Intonational patterns and comprehension in Broca’s aphasia. Master thesis. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Supervisora: A. Gavarró.

Lite, Anna (2010) Aspectes de l’adquisició de la quantificació en català. Master thesis. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Supervisora: A. Gavarró. 

ACQUISITION & PATHOLOGY LAB

EDIFICI B
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA