Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Anna Gavarró

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx: B9/032
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 76 

Correu electrònic

Pàgina web

Currículum vitae

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi de l’adquisició i l’agramatisme

Syntax in acquisition and agrammatism

Algunes publicacions recents / Some recent publications

Gavarró, A. i S. Jo Galí (per aparèixer) L’adquisició de semblar en català: un experiment.

Gavarró, A. & I. El Hadef (2023) A study on the acquisition of relativisation in Moroccan Arabic. In Avaz, M. (ed.) Perspectives on Arabic Linguistics XXXIV, Amsterdam/Filadèlfia: John Benjamins, 213–229.

Zhu, Jingtao, Julie Franck, Luigi Rizzi & Anna Gavarró (2022) Do infants have abstract grammatical knowledge of word order at 17 months? Evidence from Mandarin Chinese. Journal of Child Language 49: 60–79.https://doi.org/10.1017/S0305000920000756

Margaza, P., & Gavarró, A. (2023). Subject position and verb class in L2 Greek and L2 Spanish. Second Language Research. https://doi.org/10.1177/02676583231162786

Margaza, P. & A. Gavarró (2022). The Distribution of Subjects in L2 Spanish by Greek Learners. Frontiers in Psychology, 6285. Research topic Spanish Psycholinguistics in the 21st Century. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.794587

Per a una relació completa de publicacions, vegeu: https://filcat.uab.cat/Gavarro/Recerca-Research/#publicacions

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat