Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Yihang Liu

yihang liu

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi / Espanyol com a Llengua Estrangera 

Tesi doctoral / PhD Thesis

(En curs) Estrategias gramaticales de ocultación del agente en español basadas en el SE: análisis comparativo, revisión de errores y propuesta didáctica orientada a los estudiantes chinos. Director: Ángel J. Gallego. 

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat