En Xavier Villalba és coeditor, amb el professor Klaus von Heusinger (U. of Cologne), de la col·lecció Current Research in the Semantics/Pragmatics Interface de BRILL.