Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Tiago Rama

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0050
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 68

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Desarrollo de Representaciones Mentales / Filosofía de la Biología / Eco-evo-devo

Treball de màster / Master’s Thesis

Rama, T. (2018). Hacia una Psicobiología del Desarrollo para la construcción de Representaciones Conceptuales. Enllaç. 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat