Defensa de tesi doctoral al CLT

Elena Ciutescu:
“Defective causative and perception verb constructions in Romance. A minimalist approach to infinitival and subjunctive clauses”

Elena Ciutescu ha defensat la seva tesi doctoral amb el títol: “Construccions amb verbs causatius i de percepció en les llengües romàniques. Una aproximació minimalista a les oracions d’infinitiu i de subjuntiu” el dia 12 de novembre de 2018, a la Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres


 
Descripció:
Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Doctoranda: Elena Ciutescu
Director: Jaume Mateu Fontanals
Ubicació: Sala de Graus – Facultat de Filosofia i Lletres
Data: Dilluns 12, Novembre de 2018 – 09:00h