Joan Mascaró – Sobre el significat de la negació adversativa amb pas

Joan Mascaró – Sobre el significat de la negació adversativa amb pas

Seminari del CLT

Sobre el significat de la negació adversativa amb pas
On the meaning of adversative pas negation

JOAN MASCARÓ (UAB)

Divendres, 28 de febrer de 2020
Aula 202, 15:30

The main part of the talk, preceded by a short introduction in Catalan, will be in English—as for the discussion, ad libitum audientium.

El que podem anomenar negació adversativa (també anomenada pressuposicional, des de Cinque 1976) ha provocat un cert interès, sobretot per part dels investigadors italians. Dins de l’àmbit romànic la trobem en català, representada per pascap i poca, i també en altres varietats, com en italià (mica i nonmica), en portuguès brasiler (nãonão) i en unes quantes varietats més. Les anàlisis semàntiques i pragmàtiques d’aquest tipus de negació no han estat pas massa detallades (potser amb l’excepció de Frana i Rawlins 2016, 2019, que es concentren, però, en les interrogatives). En aquesta presentació em concentraré en les declaratives més canòniques, però analitzaré també pas en les comparatives (més X que no pas Y), en les el·líptiques (no pas tothom), en les adversatives excloents (no vol pas comprar, sinó vendre), en les interrogatives i en les imperatives. La idea bàsica de l’anàlisi serà que pas denega una proposició externa que és accessible per context previ, simultani o posterior, o per acomodació.