Defensa de tesi doctoral: Diana Gómez Vázquez

Defensa de tesi doctoral: Diana Gómez Vázquez

Títol: Verbs de postura i verbs de causació interna en les llengües romàniques i germàniques: causativitat, moviment estàtic i alternances locatives intransitives

Diana Gómez Vázquez

Director: Jaume Mateu Fontanals (UAB)

Programa de Doctorat: Ciència Cognitiva i Llenguatge

Data i hora: 22 de novembre de 2019, 11:00h

Lloc: Sala de Juntes, Facultat d’Economia i Empresa (B3/0005)