Fonologia

Projectes

Projects

Sintaxi

Semàntica

Fonologia

Adquisició

Altres projectes

Col·laboracions

PID2020-113971GB-C22
La fonología y su interacción con otros componentes de la gramática (FONINCOGRAM)
Phonology and its interaction with other components of grammar

Durada

01.09.2021 – 30.08.2024

Investigadora principal

Eulàlia Bonet (UAB)

Investigadors

Equip d’investigació: Eulàlia Bonet (IP) (UAB), Teresa Cabré Monné (UAB), Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears)
Equip de treball: Joan Mascaró (UAB), Maria Ohannesian (UAB), Francesc Torres-Tamarit (UAB Ramón y Cajal)

Projecte coordinat (PID2020-113971GB-C21)

La fonología nativa y no nativa: efectos de contacto lingüístico e interacción con otros componentes de la gramática
Native and non-native phonology: analysis and development of digital resources
IPs: Clàudia Pons-Moll, Maria-Rosa Lloret (Universitat de Barcelona)

Resum

Aquest subprojecte té com a objectiu general l’estudi de la interacció entre la fonologia i altres componentes de la gramàtica, amb una atenció especial a la morfologia. El marc teòric comú es troba en els models basats en la interacció de restriccions, entre els quals es troben la Teoria de l’Optimitat i també la Gramàtica Harmònica. La proposta s’estructura en quatre objectius més concrets d’abast gramatical creixent i té la base empírica en fenòmens del català, però també d’altres varietats romàniques, amb extensions ocasionals a altres llengües més allunyades:

  • estudi de la relació entre l’estructura mètrica i la realització morfemàtica;
  • estudi dels efectes fonològics i morfològics en la combinació de morfemes, amb un focus especial en la morfologia verbal i en els efectes d’identitat;
  • estudi dels efectes de sincretisme produïts per la combinació de clítics pronominals i els efectes fonològics i morfològics que es produeixen en contextos d’enclisi;
  • l’estudi de les categories prosòdiques superiors al mot i la seva interacció amb la sintaxi i la pragmàtica, amb un èmfasi especial en la realizació del focus informatiu i del focus contrastiu, entre altres.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat