Projectes

Projects

Sintaxi

Semàntica

Fonologia

Adquisició

Altres projectes

Col·laboracions

Projectes concedits per l’AGAUR-Generalitat de Catalunya

Projecte 2017SGR634
Grup de Lingüística Teòrica

Durada

01.01.2017 – 31.12.2020

Investigadora principal

M. Teresa Espinal 

Investigadors

Lourdes Aguilar, Segio Balari, Eulàlia Bonet, Josep M. Brucart, Cristina Buenafuentes, Teresa Cabré, Ekaterina Chernova, Carme de la Mota, Ángel Gallego, Anna Gavarró, M. Lluïsa Hernanz, Joan Mascaró, Jaume Mateu, Maria Ohannesian, Carme Picallo, Gemma Rigau, Carlos Sánchez, Xavier Villalba

Resum

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. Així doncs, l’àrea d’investigació del CLT és la teoria gramatical en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el constitueix fa recerca en camps que inclouen la sintaxi, la semàntica, la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la pragmàtica, l’adquisició del llenguatge i la variació diacrònica.

La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans. Les activitats de recerca que es desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals, amb una atenció especial a l’anàlisi gramatical de les llengües romàniques. Hom adopta marc teòric integradora que parteix bàsicament d’una orientació generativa, alhora que incorpora metodologies dels estudis en àrees de lingüística aplicada.

Altres projectes

The Tavistock Trust for Aphasia Trustees
Collaboration of Aphasia Trialists (CATs)

Durada

01.05.2013 – 01.04.2023

Investigador principal

Membre del Management Committee per part d’Espanya: Anna Gavarró

Resum

Aphasia, a language problem due to stroke, affects the understanding and expression of spoken and written language. Communication with families, friends and the wider community may be severely affected. Altered social interaction isolates the person with aphasia and impacts on their emotional wellbeing. Aphasia contributes to poorer functional recovery, mobility, discharge destination and return to employment. With an aging population and improved stroke survival, the societal and economic burden of aphasia will rise. Effective management and rehabilitation of aphasia is vital.

Aphasia research faces methodological and infrastructural challenges. Typically it remains language, region and discipline specific limiting the efficiency, strength and broader relevance of any research. This Action aims to establish a network of leading European multidisciplinary aphasia investigators in rehabilitation, social science, linguistics and language research.

This collaborative network will enhance knowledge, skills and methodology relating to aphasia research. Consensus activities will facilitate international synergy between members in aphasia assessment & diagnosis. Data sharing activities will support enhanced prognosis and rehabilitation of aphasia. In addition, this Action will foster and coordinate the development of high quality aphasia research activity which will address the needs of people with aphasia and their families, health and social care providers and voluntary groups.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat