Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Laura Arias

Adreça

Departament de Filologia Espanyola
Despatx B9/0076
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 69

Fax

+34 93 581 16 86

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi / variació lingüística / llengües romàniques

Syntax / linguistic variation / Romance languages

Publicacions recents / Recent publications

En premsa
“Review of El castellano del País Vasco”. Isogloss: A journal on variation of Romance and Iberian languages. [aceptado para publicación]

Comunicacions / Presentations

2019
“Los verbos inergativos e inacusativos en la Lista de términos gramaticales. Aplicaciones didácticas desde un punto de vista competencial-transversal”. Taller en las V Jornadas GrOC. Barcelona, 16 de febrero de 2019.

“El atributo”. Ponencia en las II Jornadas GrOC. Zaragoza, 13 de febrero de 2019. 

“Las construcciones pseudopartitivas: aspectos sintácticos y semánticos”. Seminario en el Centre de Lingüística Teòrica (UAB). Barcelona, 8 de febrero de 2019. 

“La realización de clítico en construcciones con el pronombre se en el español y el catalán de Cataluña”. Comunicación en el XVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística. Madrid, 29 de enero de 2019.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat