Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Jon Ander Mendia

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B, Despatx B11/260
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Correu electrònic

Pàgina web

Línies d’investigació / Research interests

Semantics / Pragmatics / Syntax-Semantics interface / Degree expressions / Quantification / Genericity

Publicacions recents / Recent publications

To appear
More on (the lack of) reconstruction in tough-constructions (with Ethan Poole & Stefan Keine). Linguistic Inquiry. 

Neuter relative constructions. Proceedings of NELS 52.

On default presupposition projection. Empirical Issues in Semantics and Pragmatics 14

Degree relative clauses in Spanish. Isogloss. 

2022
Structural effects on implicature calculation. Journal of Semantics 39(3), 404–442. http://dx.doi.org/10.1093/jos/ffac004

2020
One more comparative. Natural Language & Linguistic Theory 38, 581–626. https://doi.org/10.1007/s11049-019-09454-x

Reference to ad hoc kinds. Linguistics and Philosophy 43, 589–631. https://doi.org/10.1007/s10988-019-09280-9

 

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat