En aquest primer aniversari de la mort de Carme Picallo, els membres del CLT la volem recordar en el moment  de la inauguració del Workshop Linguistic Variation in the Minimalist Framework (UAB-Casa de Convalescència, Barcelona. 14-15 de gener de 2010), en què se’ns mostra com l’excel·lent lingüista que era.

Com a investigadora principal d’un projecte Consolider del Ministerio de Educación y Ciencia, Carme Picallo va organitzar el gener del 2010 un important col·loqui sobre variació lingüística des de la perspectiva teòrica, en el qual els principals representants dels dos màxims corrents  dins el marc de la gramàtica generativa, l’aproximació cartogràfica i el minimisme radical, van debatre els avantatges teòrics i descriptius dels posicionaments respectius.
Les ponències es poden trobar en el volum d’Oxford University Press Linguistic Variation in the Minimalist Framework (2014), en el qual Carme Picallo, discreta com sempre, hi deixa només el pròleg com a editora del recull, en què es limita a introduir la importància del debat i de les aportacions dels seus col·legues. El que no hi diu, però sabem molt bé, és que va ser ella qui plantejà les preguntes, trià els ponents i ordenà el debat.