Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Evripidis Tsiakmakis

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0052
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 32 74

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Theoretical syntax | Syntax – semantics interface | Functional categories and expletivity | Referentiality | Definiteness

Publicacions recents / Recent publications

Accepted / To appear
‘Expletiveness in grammar and beyond’ (with M.T. Espinal), Glossa

2021
“Greek polydefinites revisited: polydefinites as resumed reduced relative clauses” (with M.T. Espinal and J. Borràs-Comes). Journal of Greek Linguistics, 21: 151-190, doi:10.1163/15699846-02101001

“The interpretation of plural mass nouns in Greek” (with M.T. Espinal and J. Borràs-Comes). Journal of Pragmatics, 181: 209-226. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.05.017

Comunicacions / Presentations

2020
Conference Linguistic Evidence 2020: Linguistic Theory Enriched by Experimental Data, Eberhard Karls Universität Tübingen. Poster presentation (with J. Borràs-Comes and M.T. Espinal): “Greek Polydefinites at the Interfaces”

Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE 28), Universitat Pompreu Fabra. Oral presentation: “On defining expletiveness in the nominal domain: evidence from Greek”

2019
Conference Ontology As Structuted by the Interfaces with Semantics 2 (OASIS 2), Université de Nantes. Poster presentation: “Greek plural mass nouns revisited”

Retreat for Students in Semantics and Pragmatics (ReSSP), La Garrotxa. Oral presentation: “On the interpretation of Number: Greek plural mass nouns revisited”

Workshop: The Linguist’s Workshop: Data, Theory, Experimental Testing, San Sebastian. Poster presentation: “Expletive determiners within the Greek DP”

SigGram Meeting,  Universidad de Alcalá de Henares. Oral Presentation: ” Is the definite article in Greek expletive? The case of Greek polydefinites”

Workshop: The meaning of functional categories,  Universitat Autònoma de Barcelona. Oral presentation: “The Greek Definite Article and Referentiality”

Tesina de màster / Master’s thesis

The Greek Definite Article: Rethinking the traditional bonds between definiteness and referentiality. Aristotle University of Thessaloniki. 2018

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat