Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Enrique Merino

enrique merino

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0054
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 67

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Syntactic theory / Morphology / Lexical semantics / Argument structure / Roots / Idioms & allosemy

Tesi de Màster / M.A. Thesis

Argument realization. Evidence form Spanish Psych Predicates. University of Crete, 2020. Supervised by Elena Anagnostopoulou. 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat