Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Elena Gómez Ramos

elena gómez

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Morfologia lèxica, variació dialectal i sincronia en llengua espanyola

Comunicacions / Presentations

2023
“Selección del auxiliar en construcciones contrafactuales”. LI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Universidad de Murcia. 23–26 de enero de 2023.

“Selección del auxiliar en construcciones contrafactuales”. XV Congreso Internacional de Lingüística General (XV CILG 2023). Universidad Complutense de Madrid. 14–16 de junio de 2023.

2022
“La coherencia y la cohesión en la enseñanza de la escritura. El caso de la estructura informativa”. L Simposio – IV Congreso de la Sociedad Española de Lingüística. Madrid, 4–8 de abril de 2022.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat