Membres

Members

Professors – investigadors

Investigadors – doctors

Becaris i doctorands

Ekaterina Chernova

Adreça

Departament de Filologia Espanyola
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 12 16

Fax

+34 93 581 16 86

Correu electrònic

Pàgina web

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi / Gramàtica comparada / Llengües romàniques i eslaves

Syntax / Comparative Grammar / Romance and Slavic Languages

Publicacions recents / Recent publications

2017 
Chernova, E. (2017). On wh-movement in Spanish Echo Questions. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics, 6(2), pp. 181-205.

2014
 “Le PEL, un outil de recherche dans le domaine du plurilinguisme” (with E. Carrasco). Synergies Portugal 2: 79-93. (ISSN: 2268-493X)

2013
“On Instances of Echo Wh-Movement in Light of Multiple Spell-Out”. Linguistic Analysis 38 (3/4): 153-182. (ISSN: 0098-9053)

“El análisis sintáctico de las preguntas qu- in situ de eco en español”. Verba. Anuario Galego de Filoloxía 40: 65-92. (ISSN: 0210-377X)

“Is there Wh-Movement in Echo Questions?”. Dins E. Boone, M. Kohlberger & M. Schulpen (eds.): Proceedings of ConSOLE XX: 71-87. (ISSN: 1574-499X)

“Review of Sara Lusini: Yes/no question-marking in Italian dialects, Utrecht: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT), 2012 ”. LINGUIST List Reviews. (ISSN: 1068-4875)

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat