Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Eduardo Carrera

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi / Question Tags / Negation / Lingüística històrica / Variació lingüística

Comunicacions / Presentations

Workshop: The Meaning of Functional Categories in the Verbal / Sentential Domain, Universitat Autònoma de Barcelona. Oral presentation: “On the Syntax of Tag Questions: Some observations from Neg-raising and Polarity Items

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat