Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Duna Ninyerola

duna ninyerola

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Adquisició del llenguatge / Fonologia 

Treball final de màster / Master’s Thesis

Ninyerola Barea, Duna. (2023). Acquisition of complex syllabic onsets in Catalan children. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023. 46 pag. Direcció: Eulàlia Bonet & Anna Gavarró.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat