Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

David Ginebra

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0054
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 67

Fax

+34 93 581 16 86

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Documentació de llengües / Tipologia lingüística / Llengües de l’Amèrica del Sud

Publicacions recents / Recent publications

Comunicacions / Presentations

Ginebra, David (2022, abril). Segments defining the South American macroarea: evidence from a quantitative study. Comunicació presentada al 16è congrés d’estudiants de lingüística de la TWIST. Leiden (Països Baixos).

Ginebra, David (2019, octubre). Incorporacions a l’inventari fonològic del català: tres casos en diferent grau d’implantació. Comunicació presentada al III Congrés Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (III CIAJILLC). Palma de Mallorca.

Ginebra, David (2019, abril). Borrowing of voiced plosives and voiced fricatives in South America. Pòster presentat a la 7th International Graduate Student Conference on Diverse Approaches to Linguistics (IGDAL 7). Jerusalem, Israel.

Junyent, Carme, Miquel Valdívia, Elisabet Oliver, Carla Ferrerós, Albert Badosa, Saim Inayatulah, David Ginebra, Albert Ventayol (2018, juny). El gènere. Pòster presentat al XII Congreso Internacional de Lingüística Xeneral (CILX 2018). Vigo.

Ginebra, David (2017, octubre). El sistema de possessius àtons: algunes dades sobre un ús dispers però despert. Comunicació presentada al I Congrés Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (I CIAJILLC). València.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat