Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Dària Serés

Adreça

Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Despatx B11-114
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 23 28

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Lingüística teòrica | Interfície semàntica – sintaxi | Llengües indoeuropees | Genericitat

Publicacions recents / Recent publications

2023
Seres, D., J. Borràs-Comes & M.Teresa Espinal (2023). ‘Bridging inferences and reference management. Evidence from an experimental investigation in Catalan and Russian’. Language and Speech. https://doi.org/10.1177/00238309231173337

2022
Seres, D. (2022). Els plurals escarits en posició d’objecte: un estudi comparatiu del català i el rus. Llengua i Literatura, 32, 71-96. http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/149970/147699 

2021
Seres, D., J. Borràs-Comes & M. Teresa Espinal (2021). Uniqueness in languages with and without articles: Catalan vs. Russian. Beyond Philology 18(3), 163-195 https://doi.org/10.26881/bp.2021.3.06

Seres, D. & O. Borik (2021). Definiteness in the absence of uniqueness: The case of Russian. In Andreas Blümel, Jovana Gajić, Ljudmila Geist, Uwe Junghanns &  Hagen Pitsch (eds.), Advances in formal Slavic linguistics 2018, 339-363 Berlin: Language  Science Press.

2020
Serés, D. (2020). Recensió. Payrató, Lluís (2018): Introducción a la pragmática. Madrid: Editorial Síntesis, 222 p. Estudis Romànics 42, p. 510-513. Enllaç.

Serés, D. (2020). “Generic bare plurals in Russian and beyond”. In: Bucharest Working Papers in Linguistics, Vol. XXII.2. Special issue: The Syntax and Semantics of Internal Arguments. Ed. A. Tigau. https://bwpl.unibuc.ro/vol-xxii-nr-2/
DOI: 10.31178/BWPL.22.2

Borik, O., J. Borràs-Comes & D. Serés. (2020). Preverbal (in)definites in Russian: An experimental study. In Kata Balogh, Anja Latrouite & Robert D. Van Valin‚ Jr. (eds.), Nominal anchoring: Specificity, definiteness and article systems across languages, 51–80. Berlin: Language Science Press. DOI: 10.5281/zenodo.4049681

Serés, D. & O. Borik (to appear). “Definiteness in the absence of uniqueness: the case of Russian”. In: Advances in Formal Slavic Linguistics 2018. Ed. A. Blümel, J. Gajic, L. Geist, U. Junghanns and H. Pitsch. Berlin: Language Science Press.

2019
D.Seres & M.T. Espinal (2019). “Internal arguments of psychological verbs and their interpretations. In N. Pomino (ed.) Proceedings of the IX Nereus International Workshop “Morphosyntactic and semantic aspects of the DP in Romance and beyond”. IX Nereus International Workshop “Morphosyntactic and semantic aspects of the DP in Romance and beyond”. Wuppertal, Nov 8, 2018 – Nov 9, 2018. Konstanz: Fachbereich Linguistik der Universität Konstanz, p. 91-107. https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/48098

Seres, D. & M.T. Espinal (2019). Russian definitional generic sentences. Glossa 4(1): 59, DOI: http://doi.org/10.5334/gjgl.760

Seres, D., J. Borràs-Comes & O.Borik (2019). Interplay between Position and Interpretation: An Experimental Study of Russian Bare Plurals. Revue Roumaine de Linguistique, LXIV, 2, p. 163–177, Bucureşti https://www.lingv.ro/images/RRL%202%202019%20%2005-Seres.pdf

2018
Serés, D. & M.T. Espinal. Psychological verbs and their argumentsBorealis: An International Journal of Hispanic Linguistics, 7 / 1. pp. 27-44.

Serés D. Dificultats de traducció: interjeccions i frases expressives com a elements culturals i signes lingüístics. In M.A. Angheluta, O.-D. Balas, M.-S. Draga Alexandru, J. Llinàs Suau, X. Montoliu Pauli (eds), Romanica 25: Traduccions i diàlegs culturals amb el català.  Editura Universitatii din Bucuresti.

2011
Els models de la el·lipsi diacrònica en la formació de les frases interjectives de castellà / Vestnik Sanktpeterburgskogo universiteta Revista acadèmica de la Universitat Estatal de Sant Petersburg, Serie 9, 2011, #3, p.148-152 (en rus).

Característiques sintàctiques de les frases interjectives del castellà contemporani / Materials del XL congrés filològic internacional. Edició 15 Gramàtica (llengües romàniques i germàniques), Universitat Estatal de Sant Petersburg, 2011, p. 102-105 (en rus).

2010
Les interjeccions impròpies com a model de la el·lipsi diacrònica / Materials del XXXIX congrés filològic internacional. Edició 14 Gramàtica (llengües romàniques i germàniques), Universitat Estatal de Sant Petersburg, 2010, p. 94-96 (en rus).

Comunicacions / Presentations

2022
Olga Borik, Bert Le Bruyn, Jianan Liu & Daria Seres. Bare nouns in Slavic and beyond (oral presentation). 5-6 October 2022, conference Formal Description of Slavic Languages (FDSL-15). Berlin, Germany

Jianan Liu, Shravani Patil, Daria Seres, Olga Borik & Bert Le Bruyn. ‘Articleless’ languages are not created equal (oral presentation). 14-16 September 2022, conference Sinn und Bedeutung (SuB 27). Prague, Czech Republic

Daria Seres, Joan Borràs-Comes & M. Teresa Espinal. Catalan and Russian speakers’ preferences for nominal forms: an experimental investigation (poster). 24–27 August 2022, conference Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 55). Bucharest, Romania

Daria Seres, Joan Borràs-Comes & M. Teresa Espinal. The form of discourse-new subject NPs in Russian as compared to Catalan: an experimental investigation (poster). 14–16 July 2022, conference Psycholinguistics of Slavic Languages 2022 (PsychoSlav2022). Tübingen, Germany

2019
Congrés “Contrast and Opposition”, 41st Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS). Comunicació (amb O. Borik). “Definiteness in the absence of uniqueness: The case of Russian”

Workshop “The meaning of funcional categories in the nominal domain” (UAB). Comunicació “The generic interpretation of Russian bare nominals”

Seminari “The expression of genericity in languages without articles: The case of Russian” al Kolloquium Slawistische Linguistik,  Humboldt-Universität zu Berlin

Seminari “Generic plurals in languages with and without articles” al RUESHeL Lab Meeting, Humboldt-Universität zu Berlin

Reunió dels membres de la xarxa temática SIGGRAM, Alcalà de Henares. Comunicacions: (amb M.T. Espinal) “Russian definitional generic sentences” i (amb O. Borik) “Towards a semantic analysis of bare nominals in a language without articles: the case of Russian”

Workshop “Research Techniques and Approaches: New Journeys in Linguistics” (RTANJ Linguistics 3), Rtanj, Sèrbia. Comunicació  “The generic interpretation of Russian bare plurals.

Seminari CLT (UAB) (amb M.T. Espinal) “Definitional generic sentences in Russian”

Congrés “Ontology as Structured by the Interfaces with Semantics” (OASIS 2). Poster (amb O.Borik) “The interpretation of bare nominals in languages without articles: the case of Russian”

Seminari GLiF (UPF) “Generic plurals in languages with and without articles”

2018
13th European conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL 13). Comunicació (amb O. Borik) “Uniqueness/maximality in Russian bare nominals”

Congrés “Reference and relation”, 40.DGfS-Jahrestagung, Workshop “Specificty, definiteness and article systems across languages”, Stuttgart, Alemanya. Comunicació oral “Interpretation of Russian bare plural in object position”

Linguistischer Arbeitskreis Köln (LAK), Universitat de Colònia, Alemanya. Seminari “Definitional generic sentences in Russian”

Workshop on experimental data at AICED 20, Bucarest, Romania. Comunicació (amb O. Borik & J. Borràs-Comes) “An interplay between position and interpretation: an experimental study of Russian bare plurals”

Congrés 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea (SLE), workshop “Preverbal indefinite subjects”. Comunicació (amb O. Borik) “Preverbal indefinite subjects in Russian: an experimental investigation”

Retreat for Students in Semantics and Pragmatics (ReSSP), La Garrotxa. Comunicació “The expression of genericity in Russian”

IX. NEREUS Workshop: Morphosyntactic and semantic aspects of the DP in Romance and beyond. Comunicació (amb M.T. Espinal) “Psychological verbs and their arguments: morphosyntactic variation and individual object interpretation”

2017
Workshop “New Perspectives on the Form and Meaning of (Bare) Nominals”, Universitat de Sao Paulo, Brasil. Comunicació “Russian bare plurals: distribution and meaning”

II Workshop Predoctoral de Ciència Cognitiva i Llenguatge. Comunicació “Generic Bare Plurals in Russian”

Reunió trimestral dels members de la xarxa SIGGRAM de la UAB i la UPF.  Comunicació “Russian Bare Plurals in Object Position”

Congrés “Russian grammar”, Universitat de Helsinki, Finlàndia. Comunicació “The interpretation of Russian bare plurals in subject position”

14th Workshop on Syntax, Semantics and Phonology (WoSSP), Universitat d’Oviedo. Comunicació “Russian bare plurals in object position: generic or not”

Reunió dels membres de la xarxa temática SIGGRAM, Vitòria. Comunicació (amb O. Borik) “Indefinite by position? (an experimental investigation)”

Workshop “The role of parametric variation at the representation of meaning”, Bellaterra. Comunicació oral (amb M.T. Espinal) “Psychological verbs and their arguments: morphosyntactic variation and individual object interpretation”

2016
Workshop on the Semantic Contribution of Det and Num. (In)definiteness, Genericity and Referentiality, 27 – 28 de maig 2016, UAB. La comunicació “Definitional Generic Sentences in Russian”.

2015
Llengües i cultures en contacte: el català i l’Europa d’avui. I Col·loqui de catalanística a la Universitat de Bucarest. Presentació “Dificultats de traducció: interjeccions i frases expressives”.

2011
XL Congrés filològic internacional, Universitat Estatal de Sant Petersburg. La comunicació “Característiques sintàctiques de les frases interjectives del castellà contemporani”.

2010
XXXIX Congrés filològic internacional, Universitat Estatal de Sant Petersburg. La comunicació “Les interjeccions impròpies com a model de la el·lipsi diacrònica”.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat