Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Cristina Real Puigdollers

cristina real 43

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B11/272
Facultat de Filosofia i Lletres, Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 23 49

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi i lèxic, lingüística teòrica,  semilexicalitat, preposicions.

Syntax and lexicon, theoretical linguistics, semilexicality, prepositions.

Publicacions recents / Recent publications

2024
Espinal, M.T., C. Real-Puigdollers & X. Villalba (2024). From a movement verb to an epistemic discourse marker. The diachronic change of Spanish vaya. Linguistic Variation, 24(1), p. 1–36. https://doi.org/10.1075/lv.22006.esp

2022
Acedo-Matellán, V., J. Ausensi, J M. Fontana and Real-Puigdollers. (accepted, 2022). Old Spanish Resultatives as Low Depictives. Language Science Press.

2021
Real-Puigdollers, C (2021). A minimalist approach to the syntax of p: a Romance perspective. Linguistic variation, 90–134. https://doi.org/10.1075/lv.00034.rea

2019
Acedo-Matellán, V. and C. Real-Puigdollers (2019) Roots into functional nodes: Exploring locality and semi-lexicality. The Linguistics Review 36 (3):411-436 .
https://doi.org/10.1515/tlr-2019-2019

Barceló-Coblijn, L., Irurtzun, A., C. Real-Puigdollers, López-Navarro, E., Gomila, A.( 2019)  How children develop their ability to combine words: a network-based approach. Adaptive Behavior, 27(5), 307-330.

2014
Aspectual and quanticational properties of locative verbs.(amb Víctor Acedo-Matellán)  Acta Linguistica Hungarica, 62(2), 111-140.https://doi.org/10.1556/064.2015.62.2.1.

Inserting roots into (functional) nodes, categories and cross-linguistic variation. (amb VíctorAcedo-Matellán). Linguistic Analysis 39

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat