La Generalitat de Catalunya ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a la professora i cofundadora del CLT Gemma Rigau “per les seves eminents aportacions acadèmiques en disciplines com la lingüística del discurs, la sintaxi oracional, l’estructura lèxica o les llengües romàniques”.

També ha col·laborat en la Gramàtica del català contemporani, dirigida per Joan Solà, i ha codirigit la Gramàtica de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

En reconeixement a la seva tasca, ha rebut el premi Pompeu Fabra de l’Institut d’Estudis Catalans i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic de la Generalitat de Catalunya. Actualment forma part del Consell Social de la llengua de signes catalana.