Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Clarissa Facchin

clarissa facchin

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0070
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 581 23 71

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Theoretical syntax, Syntax – semantics interface, Functional categories, Subordination
Lingüística teòrica, Interfície sintaxi-semàntica, Categories funcionals, Subordinació

Treball final de màster / MA Thesis

Complementizer Deletion in European Spanish: A comparison between XVI-XVII century Spanish and current-day Spanish. Università Ca’ Foscari Venezia. 2021

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat