Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Alejandra Keidel

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0050
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 68

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Third language learning, language acquisition, event-related brain potentials, language comprehension and processing

Publicacions recents / Recent publications

Keidel, A., Hörberg, T. (2017) Qualitative Differences in L3 Learners’ Neurophysiological Response to L1 versus L2 Transfer. Proc. Interspeech 2017, 1789-1793, DOI: 10.21437/Interspeech.2017-743. PDF

Comunicacions / Presentations

2022
[accepted] Gavarró, A. & A. Keidel (2022). Comprehension of subject-agreement in L1: some experimental results from Catalan. X International Congress on Language Acquisition (AEAL). 7-9 de setembre del 2022.

[accepted] Gavarró, A. & A. Keidel (2022). Two experiments on verbal agreement in Catalan and some implications. Poster in GALA 15. 22-24 de setembre del 2022.

[accepted] Gavarró, A. & A. Keidel (2022). Comprehension of subject-agreement in L1: some experimental results from Catalan. 31st Colloquium of Generative Grammar. 1-3 de juny del 2022.

2021
Keidel, A., Leela, M., Zhu, J.T. & Kunnari, S. (2021). A study on infant word order in Finnish: Does Case make a difference? Poster. 30th Colloquium on Generative Grammar. Universitat Autònoma de Barcelona [Online]. 30 de juny al 2 de juliol.

Keidel, A., Leela, M., Zhu, J.T., Kunnari, S. & Gavarró, A. (2021). Early acquisition of word order in Finnish 17-month-olds: The role of Case marking. Poster. Summer School ISOLDE: Infant Studies On Language Development in Europe. University of Potsdam [Online]. 14 de juny al 18 de juny

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat