Sergi Balari: Què pot aprendre la lingüística de la biologia del desenvolupament?

Seminari del CLT

Què pot aprendre la lingüística de la biologia del desenvolupament?
SERGI BALARI (UAB)

Divendres, 17 de maig de 2019
Aula 202, 15:30

És un fet reconegut per la gran majoria de biòlegs que una de les qüestions més complexes a les quals s’enfronta la biologia és la d’explicar els processos de desenvolupament. Des d’Aristòtil, l’embriologia ha estat una disciplina on l’observació, la teoria i els apriorismes s’han barrejat en diverses dosis, tot i que el debat pot resumir-se en dues paraules contraposades: preformacionisme vs. epigènesi. El preformacionisme és la tesi segons la qual els processos de desenvolupament no són altra cosa que processos de creixement i de maduració, atès que s’assumeix que l’organisme ja està format des del moment mateix de la concepció. L’epigènesi, en canvi, concep el desenvolupament com un procés creatiu en el qual la forma i l’organització emergeixen paulatinament a mida que el procés avança. Tot i que sembla de sentit comú que el preformacionisme és insostenible, veurem que aquesta ha estat, de fet, la posició més estesa en biologia i com el preformacionisme ha també contaminat la manera d’entendre el desenvolupament i l’adquisició del llenguatge. Recolzant-nos en les crítiques contemporànies que des de la biologia s’han fet de les versions més modernes del preformacionisme, esbossarem algunes idees sobre com pot encarar la lingüística els reptes que planteja el problema de l’adquisició sense caure en els mateixos errors en què va caure la biologia neodarwinista.

 Handout

L'acte s'ha acabat.

Data

17 maig, 2019
Caducat!

Hora

17:30 - 19:30

Localització

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

Organitzador

Centre de Lingüística Teòrica
Centre de Lingüística Teòrica
Telèfon
(+34) 93 581 23 72
Correu electrònic
cr.clt@uab.cat
Web
https://clt.uab.cat/