The Expression of Genericity in Languages with and without Articles

Defensa de tesi doctoral: Dària Serés (UAB)

Doctoranda: Dària Serés (UAB)

Títol de la tesi: L’expressió de genericitat en llengües amb article o sense

Directores: M.Teresa Espinal i Olga Borik

Data: 28 de maig del 2020, 15h

Emissió de la defensa en directe: 
Join Teams Meeting

tesi daria seres

L'acte s'ha acabat.

Data

28 maig, 2020
Caducat!

Hora

15:00 - 18:00

Localització

Defensa de tesi doctoral en línia