Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Nieves De la Flor

nieves de la flor

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi, Adquisició de segones llengües, Lingüística comparada, Lingüística aplicada
Syntax, Foreign Language Acquisition, Comparative Linguistics, Applied Linguistics

Comunicacions / Presentations

“Metodologies per desplegar els resultats d’aprenentatge d’anglés als CCFF”. XI Jornada de Qualitat a l’Ensenyament, UAB 2013

“Discoursive meaning of the construction do+infinitive in the genre of weblogs”. Fourth International Gender and Language Association Conference: International Perspectives on Gender, UV 2006

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat