Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Hyun Joon Rhee (Yeray Rhee)

jin yan

Correu electrònic

Línies d’investigació / Research interests

Interfície sintaxi-discurs | Oracions miratives, exclamatives, interrogatives | Perifèria esquerra de l’oració | Subordinació
Syntax-discourse interface | Mirative, exclamative, interrogative sentences | Left periphery of the sentence | Subordination

Treball de màster / Master’s Thesis

‘En torno al fenómeno de la miratividad: un análisis comparativo entre el español y el coreano’, 2013, UAB

‘El orden de las palabras en las oraciones interrogativas con frases-Qu en el español’, 2011, Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat