El workshop, organitzat per M.Teresa Espinal, Susagna Tubau i Xavier Villalba (projecte de recerca INTERCAT 2), tindrà lloc entre el 12 i el 14 de juny del 2024 a la UAB.

Podeu trobar més detalls de la convocatòria i la guia per a la presentació de propostes en aquesta pàgina:
https://sites.google.com/view/intercat2/functional-categories-dimensions-of-meaning-and-expletiveness